GZB tijdens de coronacrisis

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 23 maart 2020 

In de afgelopen dagen is er veel in de wereld gebeurd. De GZB heeft in vele landen mensen uitgezonden en die worden soms hard geraakt door de gebeurtenissen. Regeringen nemen ingrijpende maatregelen en dat op onverwachte momenten. De Nederlandse regering heeft iedereen in het buitenland geadviseerd om - mocht dat nodig zijn - terug te keren naar Nederland.

Vanwege dat advies heeft iedereen toestemming om terug te keren naar Nederland. Maar wij hebben intensief contact met al onze zendingswerkers en met hen is nagedacht over een aantal vragen:
  • Zijn er lokaal voldoende medische voorzieningen?
  • Wat zijn de risico’s op sociale onrust? Worden buitenlanders gezien als de oorzaak van de problemen?
  • Wat is de impact van een eventuele isolatie?
  • Een belangrijke vraag was ook of er nog mogelijkheden waren om naar Nederland terug te keren.

Voor veel van onze werkers was de conclusie dat zij zouden terugkeren naar Nederland. Helaas blijkt dat niet altijd mogelijk en moeten repatriëringsvluchten van de Nederlandse regering worden afgewacht. Sommigen konden nog op tijd vertrekken of hebben in elk geval een ticket kunnen boeken. Anderen kunnen voorlopig blijven. Wel evalueert de GZB dagelijks de ontwikkelingen.

Ook onze partnerkerken worden geraakt, activiteiten zijn vrijwel overal gestaakt. Kerkdiensten gaan niet door, alternatieve mogelijkheden zoals hier ontbreken in veel gevallen. Ook diaconale activiteiten staan onder druk. De GZB doet al het mogelijke om de partners te ondersteunen.

De omstandigheden zijn moeilijk, de uitdagingen groot. Aan de andere kant is er grote betrokkenheid. Gemeenten bieden huisvesting aan, mensen leven met de zendingswerkers mee en bidden voor hen. Wij hopen op de betrokkenheid en het gebed van de gemeenten in Nederland. En we geloven en vertrouwen dat God regeert, dat Hij ons kent en ook in deze tijden met ons is. Als niets ons kan scheiden van de liefde van God (Rom.8), dan kan ook de dreiging van de Coronavirus dat niet. We mogen elkaar verzekeren van de trouw van God. Ook nu kunnen we ons troosten met de woorden van Bonhoeffer:

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
 

Jan Ouwehand

Lees hier verhalen van hoop.

Reageer op dit artikel