Het belang van theologische training

ill860
Rik en Caroline Mager | Plaatsingsdatum: 8 augustus 2018 | Rwanda

“Ik heb altijd gedacht dat Jeruzalem in de hemel was, maar nu kom ik erachter dat Jeruzalem ook echt een stad is op aarde”. Dat is wat één van de studenten zei tijdens de middagpauze na een ochtendsessie over het Oude Testament.
 
Theologische training voor voorgangers en evangelisten is erg belangrijk. Het geeft ze zelfvertrouwen in het belangrijke werk wat ze doen. Opgeleide voorgangers kunnen gemeenteleden beter toerusten voor hun levenswandel met God.
Tijdens de maand juli is de tweede module voor de studenten van de Theologische School. Na deze module zijn er nog vier te gaan. Als een student alle vakken succesvol afrondt krijgt hij een certificaat in theologie. Langzaam wordt nu duidelijk hoe het gesteld is met het kennisniveau van de lay-leaders en pastors in Cyangugu diocese. Het blijkt dat de kennis over de Bijbel heel erg laag is. Het is dus geweldig dat de mensen nu voor het eerste de kans krijgen meer te leren over de Bijbel. De Bijbel is immers de toegangspoort om God in Jezus Christus te leren kennen. Veel voorgangers weten minder van de Bijbel en het Christelijk geloof dan een doorsnee catechisant in Nederland. Er is dus veel werk aan de winkel, maar het is zeer dankbaar werk. De meeste studenten zijn erg gemotiveerd om het maximale uit hun studie te halen. Enkele studenten blijken heel getalenteerd. Ze hebben de middelbare school afgerond maar hebben nooit de kans gekregen om verder te studeren. Dit certificaat level is voor hen een welkome kans om verder te groeien. Maar voor sommige andere studenten is het schoolsysteem nog erg wennen.
 
Het was trouwens de bedoeling dat de kerkelijke gemeente voor het begin van de module zou verhuizen naar de nieuwe Cathedral, zodat het oude gebouw helemaal voor de Theologische School zou zijn. Helaas is deze nog altijd niet geopend. Een week voordat de school weer zou starten is het gebouw opgeleverd. Maar na controle wilde de overheid nog geen toestemming geven om te openen, omdat de toegangsweg naar het toilettengebouw nog niet af is. Dat is een van de eisen van de overheid. Het bouwen van de toegangsweg is een enorme klus waar met veel personeel tegelijk aan gewerkt wordt. Tot die tijd komt de gemeente zondags nog altijd samen in het gebouw waar ook de Theologische School is. Het is tijdens deze tweede module helaas nog een korte tijd behelpen. Maar de verwachting is dat het niet lang meer kan duren voordat het gebouw volledig beschikbaar is.
De tweede module begint aan het begin van de maand met vijf examens. De studenten hebben afgelopen maart namelijk vijf vakken gevolgd en nu worden ze daarop getest. Sommige vragen draaien om het leren van feiten. De studenten moeten bijvoorbeeld alle Bijbelboeken van het Oude Testament in de juiste volgorde kunnen opsommen. Of er wordt gevraagd: ‘Wat is een bisschop?’ Andere vragen gaan over of ze de stof begrepen hebben. Bijvoorbeeld: ‘Wat is het belang van kerkgeschiedenis?’ of ‘Hoe zorgt een voorganger ervoor dat hij in zijn werk geestelijk gezond blijft?’
 
Al snel ontstaat er een tweedeling in de groep studenten. Een deel van de studenten doen het heel goed en halen hoge cijfers. Een ander deel moesten eerst nog een beetje wakker worden. De Cyangugu diocese heeft namelijk een lange traditie van korte trainingen en seminars waar geen examen of repetitie aan verbonden zijn. Van voorgangers en lay-leaders wordt slechts gevraagd dat ze daarvoor komen opdagen en de tijd uitzitten. Maar bij zo’n training is er geen follow-up en er wordt niet onderzocht of deelnemers er ook iets van opsteken en er iets mee doen in hun werk.
Op de Theologische School moet nu voor het eerst ook echt geleerd worden. Een aantal studenten bekenden dat ze zich hebben laten verrassen. Ze gaven toe dat ze zich niet goed voorbereid hadden. Van de vijftien studenten die er nu zijn hebben er twaalf één of meer herexamens. Sommigen zelfs wel vier! De herexamens zijn aan het eind van de module. Inmiddels bereiden ze zich goed voor.
 
 
De tweede module kent vijf vakken:
 • Rik doceert het vak ‘Inleiding Oude Testament 2’. Hij behandelt de Bijbelse geschiedenis van de tijd van Richteren tot en met de herbouw van de tempel. Voor veel studenten gaat een wereld open. Samen worden er allerlei passages uit de Bijbel gelezen. Vervolgens gaan studenten er eerst aan de hand van vragen in groepjes over discussiëren. Daarna worden de antwoorden met elkaar uitgewisseld. Je leert immers het meeste als je zelf dingen ontdekt in plaats van dat de leraar verteld hoe het zit.
 • Pastor Vincent geeft les in het vak ‘Afrikaanse Traditionele Religie’. Hij geeft les in de oorspronkelijke godsdienst op het Afrikaanse continent in het algemeen en in Rwanda in het bijzonder. Hij maakt duidelijk dat het Bijbelse evangelie daar soms op aansluit, maar soms ook mee in tegenspraak is. Hoe kan het evangelie zo vertaald worden dat de mensen in Rwanda het begrijpen en het zich gaan toe-eigenen?
 • Pastor Stephen doceert het vak ‘Jodendom’. Door kennis van de geschiedenis, gebruiken en de feesten van het Jodendom krijgen de studenten een beter beeld van de achtergronden van de Bijbel. Hij maakt duidelijk dat Jezus gekomen is om de wet en de profeten te vervullen.
 • Pastor Obadias onderwijst het vak ‘Missie en Evangelisatie’. Welke evangelisatie strategieën zijn er in de loop van de tijd allemaal geweest? En wat kunnen we er nu van leren om mensen met het evangelie van Jezus te bereiken? De voorgangers en kerkplanters krijgen zo gereedschap voor het werk in de gemeente.
 • Tot slot geeft Caroline les in het vak Engels. Vier studenten zitten in de gevorderdengroep. Met hen discussieert ze aan de hand van een Engelse tekst over allerlei onderwerpen om hun angst om te praten te overwinnen. Elf studenten zitten in de beginners groep. Zij proberen werkwoorden te vervoegen en simpele zinnetjes te maken. Het is wonderlijk welke vooruitgang sommigen van hen al maken.
 
In deze tweede module hebben de studenten ook voor het eerste een stage. De drie weekenden gedurende de module worden de studenten verdeeld over vier kerken in de buurt van Kamembe. Ze worden geacht te preken, catechisatie te geven en mensen te bezoeken. De voorgangers van de betreffende kerken begeleiden hen en schrijven aan het eind een evaluatieverslag over iedere student. Op die manier krijgt Rik van iedere student te weten hoe hij in de dagelijkse praktijk functioneert.
 
Hoe belangrijk is theologische training nu eigenlijk? Het is voor de voorgangers en evangelisten belangrijk dat zij een gedegen opleiding hebben, omdat ze op die manier de gemeenteleden beter kunnen onderwijzen vanuit de Bijbel. Als de dominee van de kerk zélf al geen idee heeft wat er in de Bijbel staat hoe zou hij dan in staat zijn de gemeenteleden te voeden vanuit het Woord van God? De gemeente wordt op die manier ook beter beschermd tegen dwalingen en is meer gericht op de missie van God met de gemeente. Voorganger van een kerk zijn is namelijk geen doel op zichzelf, maar je wordt geacht op een wijze en verstandige manier leiding te geven aan de gemeente en de gemeente wijzen op de weg met Christus. Een voorganger zonder opleiding is wel druk bezig, maar hij heeft vaak geen idee waar hij mee bezig is. Door een goede opleiding kan hij zijn werk beter en bewuster doen. De Theologische School is hopelijk een grote zegen voor de kerk van Christus hier in Rwanda.

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

 • Berna Bartels

  10 augustus 2018, 10:14

  Wat goed om te lezen hoe jullie, samen met de pastors de studenten mogen helpen de Bijbel te leren kennen.
  Mooi dat jullie nu een duidelijk beeld krijgen hoe het onderwijs in het verleden gelopen is en
  jullie met elkaar ontdekken wat de mensen nodig hebben om later z elf goed te kunnen functioneren in de gemeente.Heel veel wijsheid , kracht en inspiratie van de Heilige Geest
  bij het onderwijs dat jullie geven. Gods liefdevolle Zegen en Zijn bescherming. Berna Bartels