Het wordt weer zomer in Zuid-Afrika

ill860
Gerrit en José Heino | Plaatsingsdatum: 14 november 2020 | Zuid-Afrika

Het is bijna 8 maanden geleden dat in Zuid-Afrika de totale lockdown werd aangekondigd door President Cyril Ramaphosa. 
In die tijd is er veel veranderd voor de mensen in Zuid-Afrika en wereldwijd. Hoe mooi is het om te zien en te ervaren dat God juist ook tijdens de coronapandemie trouw is. 
 
Ondanks de vele negatieve effecten van de pandemie zijn er ook heel veel mooie initiatieven ontstaan die mensen bij elkaar en bij God brengen.  We zien Gods trouw ook in de natuur.  De jaargetijden die elkaar afwisselen, het aantal flinke regenbuien die we, na bijna 6 maanden van winterdroogte, gehad hebben waardoor de natuur uit de winterslaap is ontwaakt. 
 
In oktober bloeit er een groot aantal jacaranda’s in Pretoria wat een prachtig gezicht is. De boeren kunnen weer zaaien en planten en verwachten dit jaar een goede oogst.


Gelukkig kunnen we ons werk inmiddels weer doen met nog wel de nodige voorzorgsmaatregelen.

MUKHANYO THEOLOGICAL COLLEGE
Toen Zuid-Afrika in maart in een volledige lockdown terecht kwam, werden ook de deuren van Mukhanyo gesloten. Vanaf dat moment moest er digitaal les worden gegeven. Dat bleek in de praktijk vrijwel onmogelijk te zijn omdat de meeste studenten geen laptop hebben. De studenten die wel over een laptop beschikken, hebben veelal geen internetaansluiting. Tijdens de totale lockdown heb ik de studenten zo goed en kwaad als mogelijk begeleid via sms. Aan het begin van het tweede semester, eind juli, is het lesgeven weer van start gegaan. Ik (Gerrit) ben begonnen om mijn lessen digitaal te geven. De studenten zaten achter een laptop in KwaMhlanga en ik in Pretoria. Omdat de internetverbinding het meestal liet afweten, ik het fysieke contact met de studenten miste en het lesgeven op deze manier in mijn ogen veel minder effectief is, besloot ik na enkele digitale lessen toch maar weer naar KwaMhlanga te rijden om ter plekke mijn lessen aan te bieden. Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, heb ik mijn lessen in de hall (aula) gegeven waar de nodige afstand in acht kan worden genomen. Natuurlijk met mondkapjes die hier in het openbaar verplicht zijn. Op D.V. dinsdag 17 november beginnen de examens die 2 weken duren. Daarna eventuele herexamens en de nodige vergaderingen over de resultaten. Rond 11 december begint de zomervakantie voor de studenten.

De eerste modules ‘Becoming a Christian Teacher’ die ik heb ontwikkeld, worden vanaf januari aan de studenten die het Higher Certificate in Bible Teaching volgen, aangeboden.

Naast lesgeven en het ontwikkelen van modules leg ik klasbezoeken bij collega’s af. Ik geef de collega’s schriftelijk tops en tips wat betreft hun lesgeven en bespreek met hen de lesobservaties. Begin volgend jaar wordt ‘peerassessment’ ingevoerd. Dit betekent dat docenten elkaars lessen gaan bijwonen en elkaar aan de hand van een observatielijst feedback gaan geven. Op deze manier probeert Mukhanyo de docenten aan te zetten om minder docentgestuurd en meer studentgestuurd les te geven en gebruik te maken van activerende werkvormen.

Mijn taak op Mukhanyo is dus drieledig: lesgeven (de komende tijd met name de onderwijsmodules), het ontwikkelen van materiaal en de begeleiding van docenten.

ZAMA ZAMA
De kliniek in Zama Zama draait weer en ik (José) houd zoveel mogelijk buiten spreekuur in plaats van in de container om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Zuid-Afrika heeft in vergelijking met andere continenten tot nu toe een relatief laag aantal besmettingen en doden geregistreerd. Volgens de officiële cijfers waren er eind oktober zo’n 725.000 positief geteste mensen en 19.000 doden. Landelijk laten de statistieken echter zien dat er van begin mei tot eind oktober een oversterfte was van 48.545 mensen waarvan het overgrote deel (zeer waarschijnlijk) met corona samenhangt. Dat zou dus een onderrapportage van bijna 30.000 doden zijn.

In Zama Zama zijn er wel besmettingen, maar geen ernstig zieken of doden bekend. We zijn heel dankbaar dat God tot hier toe Afrika relatief gespaard heeft.


NOODHULP ZAMA ZAMA
De actie ‘Noodhulp Zama Zama’, waarvoor we in onze blog van 4 april 2020 een oproep deden, zal per 1 december 2020 beëindigd worden. We hebben het geweldige bedrag van 9000 euro mogen ontvangen om de bewoners van Zama Zama te kunnen ondersteunen! Vooral tijdens de aanvankelijk strenge lockdown hadden veel gezinnen van de ene op de andere dag geen geld meer om eten te kopen. Inmiddels zijn de straatverkoop en de dagbaantjes weer redelijk op gang gekomen. De Zama Zama Community Health Workers, Elisa en Thandi, die zelf in Zama Zama wonen, hebben in een evaluatiegesprek aangegeven dat de meeste bewoners zich weer redelijk kunnen redden op het niveau van voor de pandemie en dat we, op een paar gezinnen na, de noodhulpactie kunnen beëindigen. In onze westerse ogen zijn de omstandigheden van de bewoners echter nog steeds zeer minimaal. Het dus goed dat de Community Health Workers zelf aangeven dat de actie beëindigd kan worden. We hebben nu 26 weken lang elke week 44 gezinnen van een voedselbon kunnen voorzien. Elisa, Thandi en de bewoners van Zama Zama zijn enorm dankbaar voor de voedselhulp die zij het laatste half jaar mochten ontvangen! Uiteraard sluiten wij ons daarbij aan en danken u en de lokale partners heel hartelijk voor uw bijdrage waardoor we deze hulp mogelijk konden maken!MADIBENG CENTRE FOR RESEARCH
Op Madibeng Centre for Research (MCR) in Brits zijn we inmiddels in de afrondende fase van de tuberculose studie gekomen. Het zal daarna nog wel een aantal jaren duren voordat alle resultaten van de studie geanalyseerd zijn en de medicijnen geregistreerd zijn. Als de nieuwe kombinatie van medicijnen voor TBC evengoed of beter werkt dan de huidige is de verwachting dat dit wereldwijd een enorme verbetering in de behandeling van TBC zal geven. Met de nieuwe kombinatie duurt de behandeling 4 maanden en met de oude 6 maanden. De ontwikkeling van resistente TBC komt vooral doordat mensen hun behandeling niet afmaken.

Inmiddels is MCR met een nieuwe studie gestart waarin we onderzoek doen naar een coronavaccin. We doen dit samen met 12 andere onderzoekscentra in Zuid-Afrika en het onderzoek wordt landelijk aangestuurd door de universiteit van de Witwatersrand (Wits) in Johannesburg. Het is mooi om op deze manier te mogen bijdragen aan het vinden van een goed vaccin voor corona waar vrijwel iedereen naar uitkijkt!

TOT SLOT
Terugkijkend naar het begin van de pandemie in Zuid-Afrika in maart 2020 zijn we dankbaar dat we tot hiertoe het zendingswerk, waartoe wij ons geroepen weten, mochten voortzetten. Het was niet altijd makkelijk, zeker niet toen het luchtruim gesloten werd en er geen vluchten meer naar Nederland waren. Inmiddels zijn er sinds 1 oktober op beperkte schaal weer vluchten mogelijk, maar nu zit Nederland in de tweede coronagolf. We zien ernaar uit om onze kinderen, kleindochter Loïs, familie, bekenden en gemeenteleden in de hopelijk nabije toekomst tijdens een verlof te ontmoeten. We wensen een ieder die dit leest Gods nabijheid, geloof, hoop en vertrouwen toe in deze bijzondere tijd.

Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

Liedboek voor de Kerken 1973
Gezang 288:1 en 8

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

 • Bep

  14 november 2020, 07:29

  Wat mooi om te lezen dat jullie beiden jullie werk, zei het op beperkte schaal, hebben kunnen voortzetten. God alle lof en eer
 • Hans en Gerrie

  16 november 2020, 05:06

  Lieve vrienden,
  Dankjewel voor het delen van deze brief, vol mooie verhalen en foto's.
  Eens komt er een dag... wat een dag zal dat zijn. We kijken uit naar die dag dat we elkaar gaan ontmoeten. Gods nabijheid en zegen gewenst vanuit Malawi.
  Hans en Gerrie
 • Pieter

  22 november 2020, 04:20

  Lieve papa en mama,

  Mooi en dankbaar om te lezen dat de voedselbonnen actie een succes geweest is en vele gezinnen geholpen heeft. Fijn dat de lessen met de nodige maatregelen, weer gegeven kunnen worden. Net zoals de medische steun in Zama Zama. Ik hoop jullie weer snel in levende lijve te zien, hier in Nederland of in Zuid-Afrika. Blijf jullie mooie en dankbare werk met veel passie doorzetten! Liefs, Pieter.
 • Jaap

  28 november 2020, 05:46

  Ik wens jullie een mooie adventstijd toe, komst van het Licht.