Hulppakketten uitgedeeld in Zuidelijk Afrika

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 10 april 2019 

Nadat de orkaan Idai in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe enorme verwoestingen heeft aangericht aan huizen en gewassen is Kerkenhelpenkerken.nl een noodhulpactie gestart voor de getroffenen in Zuidelijk Afrika. 

Partners van de GZB in de getroffen gebieden zijn begonnen met het uitdelen van hulppakketten. In de pakketten zitten eerste levensbehoeften zoals maismeel en olie, voldoende om een maand van te eten. Maar er worden ook dekens uitgedeeld en zaaizaad om de akkers opnieuw in te zaaien. Voordat er gezaaid kan worden moet er eerst gewacht worden tot het water voldoende is gezakt zodat het zaad ook echt wortel kan schieten. Maar zelfs als de akkers weer worden ingezaaid duurt het zeker tot september voordat er weer geoogst kan worden.Ook in Mozambique worden noodhulppakketten uitgedeeld en krijgen mensen zaaizaad om zodra dat weer mogelijk is de akkers opnieuw in te zaaien. Ook is er een bijdrage beschikbaar gesteld voor de reparatie van huizen. In Mozambique is de noodhulp moeilijk op gang gekomen, niet alleen omdat het water daar maar langzaam zakte, maar ook door de uitbraak van cholera. Onze partners helpen er ook met de behandeling van cholera.We hopen binnenkort te kunnen starten met noodhulp in Zimbabwe.
De komende tijd blijven we nauw betrokken bij onze partners in de getroffen gebieden en beslissen we in overleg hoe de noodhulp het beste vorm kan krijgen. De eerste tijd zal de nadruk liggen op voedselhulp, wederopbouw en het inzaaien van de akkers.

Tot nu toe hebben we ruim € 160.000 ontvangen voor noodhulp, waarvoor we dankbaar zijn. 

Reageer op dit artikel