Inschrijving geopend: Studiereis Israël 2018

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 16 juni 2017 

Het Centrum voor Israëlstudies. waarin ook de GZB participeert, organiseert in samenwerking met de PThU de studiereis “Onopgeefbaar verbonden?!” naar Israël en Palestina.

Onder leiding van professor Dineke Houtman (PThU) en dr. Michael Mulder (Centrum voor Israëlstudies) bezinnen deelnemers zich door studie, reflectie, en ontmoeting op de relatie Kerk en Israël zoals beleden in de Protestantse kerkorde. De term “onopgeefbaar verbonden”, die in dat verband gebezigd wordt, is niet onomstreden, onder andere omdat die verbondenheid soms op gespannen voet lijkt te staan met de oecumenische verbondenheid met de Palestijnse christenen. Het programma is daarom zo ingericht dat ook de oecumenische verbondenheid met Palestijnse christenen ruime aandacht krijgt.

De 12-daagse studiereis vindt plaats van 22 januari tot 2 februari 2018, met twee studiedagen ter voorbereiding op 13 november 2017 en 8 januari 2018, en een evaluatieve terugkomdag op 26 maart 2018. De reis is opgezet voor predikanten uit de breedte van de PKN.

Meer informatie over deze reis en over hoe u zich hiervoor aanmeldt vindt u hier

Reageer op dit artikel