Is het genoeg?

ill860
Danny en Tabitha Schurink | Plaatsingsdatum: 15 november 2019 | Slowakije

In de zomer van 2018 zijn wij vanuit het ons zo vertrouwde Nederland verhuisd voor zendingswerk onder de Roma in Slowakije. Ik ging in vertrouwen op God mijn weg, richting een nog onbekende bestemming. Maar heeft Hij mij ooit verlaten? Nee, nooit! Heb ik Hem wel eens verlaten? Oh ja, zo vaak!

 

Kent u, ken jij dat gevoel ook? Dat vervelende gevoel dat je iemand tekort doet? Aan je man, je kinderen, de mensen om je heen, zelfs aan de Heere God? Nou, ik wel! En dan kan ik zo hard en zo veel mijn best proberen te doen, vanuit eigen kracht. Maar ik val dan vaak weer zo hard!

Alleen op de momenten dat ik de Heere God toelaat in mijn leven, mijn zonden voor Hem belijdt en mij richt op alles wat Hij voor mij heeft gedaan én nog steeds doet, kan ik mij beter richten op de mensen om mij heen, waar ik zoveel om geef. Ik ben niets vanuit eigen kracht!

Hoe mooi is het dan om te lezen in 2 Korinthe 12 vers 9: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

Voor ons mensen lijkt zwakheid een zonde en mogen wij vaak geen zwakte vertonen. Maar God wil juist dat ik nederig blijf en dat ik mij steeds weer blijf beseffen dat ik alleen maar ontvanger ben van Zijn genade.

Juist in mijn zwakheid maakt Zijn Geest mij krachtig. Wil dat zeggen dat alles dan van een leien dakje gaat? Absoluut niet. Waar God aan het werk is, is de satan ook altijd aanwezig. Maar ik weet wel dat in die moeilijke momenten in mijn leven, God naast mij staat.Leven vanuit Zijn genade gaat nu eenmaal niet zonder strijd. Juist in die momenten van zwakheid wil Satan mij onrustig maken. Hij weet precies hoe hij mij kan ‘vangen’.

Ben ik dan alleen in die geestelijke strijd? Nee, zeker niet! Ook de Heere Jezus werd verzocht door de Duivel. En dat zelfs na een periode van maar liefst 40 dagen vasten! Ik weet niet of jij je kunt indenken hoe jij er dan aan toe zou zijn? Als ik een dag niet heb gegeten, ben ik al niet meer te genieten en kunnen man en kinderen beter bij mij uit de buurt blijven! Maar Jezus bleef zelfs na 40 dagen zonder eten nog geduldig. Satan vraagt, juist op dat moment van lichamelijke uitputting, aan de Heere Jezus om van een steen een brood te maken.

Maar de Heere Jezus blijft trouw aan Zijn Hemelse Vader. Hij weet dat alleen lichamelijk voedsel niet genoeg is. Daarom zegt Hij ook: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk Woord dat uit de mond van God komt.

Gods rijke Evangeliewoord mag ons energie geven als we moe zijn en moedigt ons juist weer aan als we het even niet meer zien zitten. Ik moet er telkens weer voor zorgen dat mijn ziel niet uitgehongerd raakt en mij daarom dagelijks voeden met Zijn Woord! Zodat mijn ziel gesterkt wordt. Gevoed en hersteld door Zijn Woord.

En dan kán en mág ik tevreden zijn met wat ik heb, wat ik kan en wat ik doe. Niet vanuit eigen kracht, maar onvoorwaardelijk vertrouwend op Mijn Heer en Heiland!


Tabitha Schurink-Van der Meulen is in juli 2018 samen met haar man Danny en hun kinderen vanuit de Hervormde gemeente Genemuiden in samenwerking met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden voor zendingswerk onder de Romabevolking in Slowakije.

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.