Jaarverslag GZB 2018

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 23 april 2019 

We zijn dankbaar voor al het werk dat in 2018 is gedaan. In het onlangs gepubliceerde GZB-jaarverslag is te lezen dat de GZB het afgelopen jaar betrokken was bij de uitzending van 56 zendingswerkers* en dat er 212 projecten werden gesteund, dankzij de inzet van 484 gemeenten en de steun van 27.618 leden/donateurs. 
* inclusief zendingswerkers die zijn uitgezonden in samenwerking met een andere organisatie. 

De inkomsten van de GZB in 2018 waren € 8.185.000. Uit gemeenten kwam € 3.057.000, particulieren gaven € 2.154.000. Voor noodhulp ontving de GZB € 483.000 en uit nalatenschappen € 1.363.000. 

We kijken ernaar uit om ook in 2019 weer nieuwe zendingswerkers te kunnen uitzenden en missionaire en diaconale projecten te mogen steunen. Om alle uitzendingen mogelijk te maken en om aan de vraag vanuit kerken, waar de GZB mee samenwerkt, voor steun aan missionaire en diaconale projecten te voldoen, is het noodzakelijk dat de inkomsten de komende jaren zullen stijgen.

De GZB is dankbaar dat zoveel jongeren en ouderen zich geroepen voelen om elders op deze wereld in woorden en daden het Evangelie te delen. En dat er gemeenten en particulieren zijn die dit werk ondersteunen.



Meer informatie en resultaten zijn te vinden in de samenvatting en het volledige GZB-jaarverslag 2018. Deze zijn te downloaden op www.gzb.nl/jaarverslag
 

Hartelijk dank voor uw steun het afgelopen jaar!

Reageer op dit artikel