Kees en Esther van der Knijff uitgezonden naar Libanon

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 18 januari 2021 

Op 17 januari 2021 werden Kees en Esther van der Knijff met hun kinderen Hannah, Nathan en Timon vanuit de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid voor de GZB uitgezonden naar Libanon. Kees wordt docent aan het Arab Baptist Theological Seminary en Esther jeugdarts van een kliniek in een van de armste wijken van Beiroet, het Howard Karagheusian Primary Healthcare Center.

Gemeentepredikant ds. P. J. Visser sprak eerst met Hannah en Timon, over hun reis naar Libanon. De voorzangster zong een zegenlied voor de kinderen.

Daarna preekte hij uit Jesaja 49:5 en 6 en Lukas 2:25-33, met als thema ”Kijken met Gods ogen”.

Simeon keek uit naar de komst van de Messias. Hij was een heel gewone man, maar verwachtte alles van God, aldus ds. Visser. Ook Kees en Esther zijn heel gewone mensen. Maar ze verwachten veel van God. Vanuit die verwachting kregen ze het verlangen om het Evangelie te delen in Libanon. Het is een zegen dat de Geest hen zo heeft geleid. God zal door hen en hun gewone leven heen werken. Gods koninkrijk zal uitbreiden in Libanon. Hij geeft een Licht tot verlichting van de heidenen. Kees en Esther mogen heengaan en vrucht gaan dragen. Ze mogen stralen voor God en een licht zijn voor de mensen in Libanon.

Kees werd tijdens deze uitzenddienst eerst bevestigd als predikant met een bijzondere opdracht. Terwijl hij knielde, kreeg hij de van ds. P. Visser de Bijbeltekst uit Jeremia 1: 5, 7-8 mee: “Voordat ik u in de moederschoot vormde, voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Overal waarheen Ik u zal zenden, zult u gaan en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, om u te redden.”
Daarna krijg hij de teksten mee:
  • “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zend Ik ook u.” (Joh. 20:21, ds. J.A.W. Verhoeven, Krimpen aan den IJssel)
  • "En dit bid ik, dat uw liefde steeds overvloediger wordt, door inzicht en alle fijngevoeligheid, opdat je kunt onderscheiden wat wezenlijk is.” (Fil. 1:9-10a, prof. dr. G. van den Brink, Woerden)
     
Daarna werden Kees en Esther met hun kinderen uitgezonden. Ze kregen de volgende zegenbeden mee:
  • “De God nu van de hoop, moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.” (Rom. 15:13, ds. P. J. Visser, namens de gemeente)
  • “De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de Heere zijn geplant, die mogen groeien in de voorhoven van onze God.” (Ps. 92:13,14, ds. S. J. van der Vlies, Rotterdam, namens de gemeente)
  • “Het woord van Christus wone rijkelijk in jullie, in alle wijsheid.” (Kol. 3:16a, ouderling J. Boot namens de kerkenraad)
  • “Maar mijn God, zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat jullie nodig hebben, in heerlijkheid, door Christus Jezus.” (Fil. 4:19, ds. W.C. Polinder, Putten, namens de GZB)
     
Daarna werden toespraken gehouden door Arie van der Poel namens de GZB, de thuisfrontteamleden Renate Quik en Debora Kruithof en door Kees van der Knijff zelf.

Wij kijken terug op een mooie uitzenddienst en bidden dat de uitzending van Kees en Esther van der Knijff tot zegen zal zijn voor de mensen om hen heen in Libanon.

Bekijk hier een terugblik op deze uitzenddienst.

Uitzending familie van der Knijff

Reageer op dit artikel