Kerkbestuurder in het oerwoud

ill860
John en Marjan Lindhout | Plaatsingsdatum: 3 juli 2019 | Nicaragua

Met zijn digitale instapkaart op zijn smartphone loopt ds. Carlos Salinas over de luchthaven in de miljoenenstad Lima. We brengen hem bij de gate waar zijn vlucht naar Ayacucho vertrekt; het is de eerste keer dat ds. Carlos in een vliegtuig zit. Hij is op weg terug naar zijn dorp, een nederzetting van nog geen tweehonderd mensen diep in het oerwoud, waar hij dominee is van een gemeente van twintig mensen. Vanuit de stad Ayacucho is het nog zeker zes uur in een pick-up om terug te komen in het dorp. De arbeid roept weer, niet alleen het werk in de gemeente, maar ook de cacao op zijn plantage vraagt om aandacht.
 
Ds. Carlos heeft er twee dagen over gedaan om aanwezig te kunnen zijn bij de synodevergadering van de Iglesia Presbiteriana Reformada in Peru. Jaarlijks roept de kerk de afgevaardigden uit alle hoeken van het land bij elkaar om richting te geven aan de ontwikkelingen in de kerk. Twee dagen lang vergaderen over de aan/verkoop van bezittingen, over de regels van de kerkorde en over het functioneren van de organisatie. Onderwerpen die tijd en energie kosten van de gedelegeerden. Het is een grote uitdaging om de afgevaardigden uit alle hoeken van het land bij elkaar te krijgen (Peru is 35 keer groter dan Nederland); een nog grotere uitdaging is het besturen van een kerk met zoveel diversiteit en culturele achtergronden.

Naast de huishoudelijke agenda werd er ook gesproken over het stichten van nieuwe gemeenten in de dichtbevolkte grote steden van Peru. Van oudsher heeft de kerk vooral gewerkt op het platteland maar anno 2019 woont bijna 80% van de Peruanen in de stad. Hoe kan de Presbyteriaanse kerk relevant zijn voor de miljoenen Peruanen die in de steden wonen? Het plan voor het stichten van vijf nieuwe gemeenten de komende vijf jaar wordt met grote meerderheid aangenomen. De GZB werkt de komende jaren samen met de Presbyteriaanse kerk in het verlangen om ook de mens in de stad te bereiken met het evangelie.
 
Twee dagen lang ben ik namens de GZB aanwezig geweest bij de synodevergadering, een eerste kennismaking voor me met de Presbyteriaanse kerk. Maar het zijn toch vooral de ontmoetingen met mensen als ds. Carlos die blijven haken. Een cacaoboer die in zijn vrije tijd pastor is van de gemeente. We nemen afscheid me een stevige omhelzing en de uitnodiging om toch echt eens langs te komen in het dorp. Het is maar twee dagen reizen.

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.