Kindergezichtjes

ill860
Heleen van den Berg | Plaatsingsdatum: 1 oktober 2017 | Libanon

Soms verschijnen er opeens foto’s met bekende kindergezichtjes op mijn timeline of iemand post een status-update in Whatsapp en dan gaan mijn gedachten onmiddellijk terug naar een paar maanden geleden. Toen kende ik deze gezichtjes nog niet. En toen had ik er geen idee van hoeveel ik van deze kindertjes zou gaan houden. Maar nu vertellen deze gezichtjes mij een verhaal. Een verhaal van hoop en van liefde.

 
Ruim 3 maanden geleden, landde ik in Beirut de hoofdstad van Libanon. De zomervakantie was aangebroken en dit was een mooie gelegenheid om de preschool van het Philemon Project te bezoeken en daar een aantal weken te werken. Een beetje spannend was het wel, want zou het inderdaad zo zijn als ik me voorgesteld had? En zou ik het op dezelfde manier ervaren als anderen die er vóór mij geweest waren?
 
Voor mij is elke plek waar kleine kinderen rondlopen een heerlijkheid. En de preschool is daar gelukkig geen uitzondering op. Terwijl ik dit schrijf, slik ik mijn tranen weg als ik nadenk over de situatie van veel van deze kinderen. Ze hebben een plek in mijn hart veroverd in zo’n korte tijd. Veel van de kinderen die op de preschool komen, komen uit kwetsbare thuissituaties. Financieel is het vaak moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar het is ook geen uitzondering als er weinig aandacht is voor een gezonde ontwikkeling van de kinderen. Sommige kinderen werden thuis alleen maar voor de tv gezet, voordat ze naar de preschool kwamen. Geen interactie. Andere kinderen krijgen alles gedaan wat ze maar willen als ze maar hard genoeg krijsen. Of in een ander geval is er nauwelijks liefde voor het kind, omdat het ongewenst is. Er zijn ook andere situaties, waarin de ouders wel willen, maar gewoonweg weinig kennis hebben over opvoeden en niet weten hoe ze dat op een goede manier aan moeten pakken.
 
Door de contacten met andere ouders, met leerkrachten en met de verpleegkundige, die fulltime op de preschool aanwezig is, kan er verandering in deze situaties komen. En dat gebeurt ook! Bijvoorbeeld in het leven van M. Hij is een jongetje geworden dat ervan houdt om te communiceren, terwijl hij voorheen geen idee had hoe dat moest, omdat hij alleen maar tv keek. Daardoor kon hij alleen maar in tv-taal praten (en dat is in het Arabisch vaak veel formeler en heel anders, dan in het gewone dagelijkse leven). Maar op de preschool heeft hij geleerd om in normaal Arabisch te communiceren, hij leert nu ook Engels en zijn moeder krijgt handvatten aangereikt hoe ze persoonlijk tijd met M. door kan brengen en hem de broodnodige aandacht kan geven. M. is veranderd van een gesloten, angstig jongetje in een jongetje dat geniet van grapjes en leert spelen met leeftijdsgenootjes. Ook zijn omgeving ziet de verandering bij hem.
 
De preschool maakt het verschil in de levens van zoveel kinderen én hun families. Het is een omgeving waarin iedereen geaccepteerd wordt, ongeacht achtergrond en overtuiging. De kinderen zijn welkom vanaf dat ze 1 jaar oud zijn totdat ze naar de kleuterschool gaan. Hierdoor is het mogelijk om een goede band op te bouwen met ouders en kinderen. Ouders zijn geraakt door de toewijding en onvoorwaardelijke liefde die hun kinderen krijgen. Hierdoor is de preschool een openlijk getuigenis van de liefde van Christus die eveneens onvoorwaardelijk is en geen onderscheid maakt tussen mensen.
 
Het verhaal van M. is nog niet ten einde. Zijn juf bidt namelijk elke dag voor hem. Ze bidt dat de Bijbelverhalen die hij hoort en de liedjes die hij leert zijn hart zullen aanraken. Ze leert hem hoe hij zelf kan bidden tot Jezus en hoe hij Hem kan vertrouwen. Het is ontroerend om M. te horen bidden voor genezing van mensen om hem heen en hoe hij in het Engels Jezus dankt voor Zijn liefde. Straks gaat M. naar de kleuterschool. Dan moet de juf hem loslaten. Maar ze laat hem los in Jezus’ handen. Dat geeft rust en vrede. Want in Zijn handen is M. veilig. Voor eeuwig.
 
Nog een paar maanden en dan mag ik terug naar Beirut, dan mag ik gaan werken op deze bijzondere plek. Ik zie er zó naar uit! Bid voor de preschool en de toegewijde leerkrachten. Zij hebben deze geestelijke steun hard nodig.

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

  • Alfred Esch

    2 oktober 2017, 08:27

    Heleen, wat geweldig dat God jou zó gebruikt en Zijn liefde voor deze kinderen door jou laat heen stromen! Weet dat we voor jou én de kinderen bidden en uitzien naar wat Hij gaat doen.
    Zegengroet van de zendingsgebedsgroep in 't Rustpunt / Bodegraven.