Langer blijven?

ill860
Matthijs en Rosa Geluk | Plaatsingsdatum: 11 september 2019 | Peru

Het is spannend deze weken! Na ruim 3,5 jaar werken in Peru staan we voor de uitdaging: langer blijven of terugkeren naar Nederland?
Voor onszelf is het helder. We blijven graag langer. We zijn deze jaren in het werk met de Presbyteriaanse Kerk gesprongen, we hebben ons enthousiast ingezet, soms met pijn en moeite ons werk moeten doen. Maar we zien dat er nog veel te doen is. We geloven dat we van waarde kunnen zijn voor de kerk hier. Daarom zouden we ons nog drie jaar langer willen inzetten voor de kerk in Peru.
Helaas ligt het niet zo makkelijk. De financiële situatie van de GZB laat een verlenging van onze uitzending niet zonder meer toe. Aanvankelijk moest er een tekort van 17.000 euro per jaar gedekt worden. Inmiddels is dat tekort, dankzij gulle toezeggingen van gemeente- en familieleden, teruggebracht tot ongeveer 5.000 euro per jaar (stand van 5 september). We zijn dus nog dringend op zoek naar donateurs die ons de komende drie jaar willen steunen!

Waarom langer blijven?
In de afgelopen jaren hebben we met de Presbyteriaanse Kerk in Peru gewerkt aan de toerusting van predikanten en andere leiders in de kerk en daarnaast hebben we meegewerkt aan kerkplanting in de stad Chiclayo. Met het landelijk bestuur van de Presbyteriaanse Kerk in Peru hebben we grondig nagedacht over de toekomst van de kerk. Er is nog veel nodig om de kerk verder op te bouwen. Samen hebben we daarom gewerkt aan twee prachtige plannen voor kerkplanting en voor het christelijk onderwijs in de gemeenten. Met deze plannen willen we ons inzetten om enerzijds nieuwe mensen met het Evangelie te bereiken en zo te werken aan de groei van Gods Koninkrijk. Anderzijds willen we de gemeenten ondersteunen, zodat mensen kunnen groeien in hun geloof en dat leiders worden toegerust om anderen in deze groei te ondersteunen.
We zijn erg enthousiast over deze plannen en we geloven dat we een belangrijke rol kunnen spelen om deze projecten uit te voeren. We zijn er van overtuigd dat deze projecten meerwaarde hebben voor de kerk in Peru – en dat maakt dat we graag langer zouden willen blijven. Daarom doen we met veel vrijmoedigheid een beroep op u, om dit werk met ons mogelijk te maken!
 
Wat kunt u doen?
Zoals gezegd staan we voor de uitdaging om een financieel tekort op te vullen. We geloven dat dat mogelijk is, maar dat kan uiteraard niet zonder uw steun. We willen u vragen of u wilt helpen om met ons de uitdaging voor de komende drie jaar aan te gaan. Heeft u de mogelijkheid om ons werk te ondersteunen? Laat dit dan weten aan onze ThuisFrontCommissie (TFC), tfcgelukinperu@gmail.com. Zij zullen uw gegevens uiteraard vertrouwelijk behandelen. We hopen dat we op u mogen rekenen. We danken u alvast hartelijk voor uw steun!

Ondersteunen
Wilt u ons de komende drie jaar (2020-2022) ondersteunen? Maak dan een gift over via NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB onder vermelding van project PE.1.200. Gebruik de online doneerknop via onze site: www.gzb.nl/gelukinperu of maak een Tikkie over. Uiteraard kunt u ook contact met ons hierover opnemen. 
 

Reageer op dit artikel