Marriage course van GZB-partnerkerk groot succes in Noord-Malawi

ill860
Willem-Henri en Ditteke den Hartog | Plaatsingsdatum: 21 oktober 2021 | Malawi

“Ik heb jaren in eenzaamheid geleden, maar nu voel ik dat we in harmonie leven.”


In een snel veranderende wereld - ook in Noord-Malawi - staat het huwelijk onder spanning. Enerzijds zijn zaken zoals pornografie via mobiele telefoons onder handbereik met alle gevolgen van dien. Anderzijds is er de druk van de ‘westerse bruiloft’ met een mooie jurk en een groot feest. Iets wat voor velen niet te betalen is en wat een reden is om van het huwelijk af te zien.
 
De gezinssituatie in Noord-Malawi heeft zo zijn eigen dynamiek. Deze regio is economisch minder ontwikkeld dan de rest van het land. Veel hoger opgeleide mensen trekken naar andere delen van het land. Soms wonen man en vrouw gescheiden van elkaar vanwege werkomstandigheden. Er zijn mannen die om dezelfde economische reden naar Zuid-Afrika verhuizen om daar te werken als boerenknecht, als tuinman of kok. Overspel ligt dan op de loer en het is heel gebruikelijk dat de achtergebleven familie op een gegeven moment niets meer van de vader hoort. Ook is er nog weinig christelijke literatuur beschikbaar in de stamtalen van het Noorden. Uit een onderzoek van de Livingstonia Synode bleek dat genoemde factoren instabiliteit van huwelijken veroorzaakt naast allerlei culturele oorzaken zoals een superioriteitsgevoel bij mannen en polygamie.

Marriage course
Als er gezonde huwelijken zijn dan wordt het leven in de dorpen ook beter. Het was daarom een langdurige wens van de GZB-partner Church of Central Africa Prysbeterian (CCAP) - Synod of Livingstonia om een huwelijkscursus vanuit Bijbels perspectief aan te bieden. Twee jaar geleden ging de ‘Marriage course’ van start binnen dit kerkgenootschap in Noord-Malawi. De cursus is vergelijkbaar met een huwelijkscatechese in Nederland en wordt gegeven door ds. Glad Kumwenda – opvolger van GZB-directeur Martijn van den Boogaart en oud-zendingswerker in Malawi. Inmiddels zijn er 32 predikantenechtparen getraind en in september rondden zij deze cursus af. Het is de bedoeling dat zij echtparen in hun gemeente gaan trainen in wat ze zelf geleerd hebben.

Geloofsgroei
De cursus bestaat uit tien onderdelen: wat is een huwelijk?, hoe werkt seksualiteit?, de Bijbelse fundatie voor liefde, conflictbeheersing, vergeving, rollen en verantwoordelijkheid in het huwelijk, rondom de geboorte, kinderen opvoeden, het huishouden en hoe rust je elkaar toe?
In de twee jaar dat de huwelijkscursus werd aangeboden, zijn er - volgens het verslag dat we ontvingen - bij de deelnemers in Noord-Malawi diverse dingen veranderd. Huwelijken krijgen een andere/nieuwe dimensie doordat er meer harmonie is, de liefde wordt opgemerkt door gezinsleden en er is geloofsgroei. Echtparen getuigen dat hun geestelijk leven verbeterd is, kinderen zeggen dat er meer vrede in de gezinnen is, man en vrouw bidden en lezen de Bijbel samen en ook zijn ze in staat om kinderen te onderwijzen in het woord van God.

Aparte slaapkamers
Een dominee vertelt dat hij voorheen met zijn boeken naar bed ging zodat hij gedurende de nacht veel boeken kon lezen. Zijn vrouw sliep toen in een aparte slaapkamer. Door de cursus zijn de boeken uit bed verdwenen en delen man en vrouw het echtelijk bed. Het slapen in aparte slaapkamers heeft als praktische reden dat vrouwen voor hun (klein)kinderen moeten zorgen ten koste van hun echtgenoten. Het seksleven van de deelnemers is ook behoorlijk verbeterd omdat de verschillende fasen van de geslachtsgemeenschap benoemd zijn. Een domineesvrouw getuigt: “In onze cultuur is het een taboe voor een vrouw om haar man uit te nodigen voor seks, zelfs als zij ernaar verlangt. Ik heb jaren in eenzaamheid geleden, maar nu voel ik dat we in harmonie leven.” Een ander getuigde dat man en vrouw door de cursus ook samen leren te budgetteren wat ook voor meer harmonie in het huwelijk zorgt.

Predikantsechtparen
Dat de afgestudeerde predikantsechtparen deze cursus aanbieden aan hun gemeenteleden, heeft als voordeel dat ze de volksaard van Noord-Malawi kennen en zich daarom het beste kunnen inleven in de leefwijze van hun gemeenteleden. In een gemeente paste een dominee de lessen al toe bij een koppel dat in scheiding lag. Door de tools die de predikant nu had, verzoende het stel zich.
Deze cursus doet huwelijken goed. Het is de bedoeling dat de komende jaren ook stellen die gaan trouwen, weduwnaars, weduwen en vrouwen wiens man in Zuid-Afrika werkt deze cursus gaan volgen.

Inspiratie
De GZB steunt de Marriage course met 8000 euro per jaar. Het zou mooi zijn als u aan deze cursus kan bijdragen via gebed of een gift aan de GZB. En wellicht is de openheid over hun huwelijk die we bij deze cursisten in Noord-Malawi aantreffen een inspiratie om ook onze Nederlandse huwelijken tegen het licht te houden en eens mee te doen aan een Marriage course.

Deelnemers aan de cursus

Reageer op dit artikel