Na de storm

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 15 juni 2017 

In het najaar van 2016 richtte de orkaan Matthew enorm veel schade aan op Cuba. Onlangs bezocht GZB-regiocoördinator ds. Wim Poldervaart dit land en raakte in gesprek met de vrouw van een predikant.
 
“Ja, de storm… Het had veel met haar en de mensen gedaan. Wat een verdriet. Er was gelukkig niemand omgekomen. Ze waren op tijd gewaarschuwd. De mensen, ongeveer 90, waren naar de pastorie gekomen. Kerkelijk of niet, iedereen was welkom. Ze zaten opeengepakt in het huis. Dit huis had een betonnen dak en dat gaf een zekere veiligheid. Deuren en ramen waren gebarricadeerd. Toen de orkaan over het dorp vloog, werd het dak van de kerk weggezogen door de slurf, ze hoorden het geluid van voorwerpen die ergens tegen aan vlogen. Angst en geloof wisselden elkaar af. Maar de Heere was hen getrouw. Niemand raakte gewond, al waren de meeste huizen zwaar beschadigd. Hun huis was blijven staan.”
 
“En weet u, er zijn heel veel mensen tot geloof gekomen. De doopklassen puilen uit! Mensen hebben gezien dat de God van de Bijbel realiteit en trouw is!”
De ogen van deze zuster stralen. “Als predikantsvrouw heb ik er een flinke taak bijgekregen! Ik bezoek gedurende de week de gemeenteleden en vraag naar de welstand van vrienden en buren en vrienden. Ook ga ik na de zondagse dienst op bezoek. Ik ga langs om hen te vertellen dat we voor hen gebeden hebben. En als er nood is, proberen we die als gemeente te ledigen.” Haar ogen beginnen nog meer te stralen. Want ze is gaan ervaren dat er blijdschap in de hemel is wanneer een zondaar zich tot de hemelse Vader bekeert. Vele verhalen volgen. En steeds weer gaat het om die ander die Christus en hulp nodig heeft.
Samen met haar man werkt ze hard in Zijn dienst en tot eer van Zijn naam!
 
Met een grote gift van de Hervormde Gemeente Katwijk konden we de kerken op Cuba helpen.
Er zijn zinken dakplaten gekocht voor 17 kerken en pastorieën. Ook waren we in staat om direct voedsel te sturen aan veel getroffenen. Deze hulp is via zo’n 60 kerken gegeven. Het voedsel is ook gedeeld met de niet gelovigen in de verschillende dorpen. Meer dan 10.000 mensen werden op deze manier geholpen.

Reageer op dit artikel