Najaarscollecte voor kerkgroei in India

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 27 oktober 2020 

India is een van de landen met het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen per dag. De impact op het land is enorm. Maar er is ook goed nieuws. Dankzij het werk van GZB-partner Christian Reformed Fellowship of India (CRFI) komen mensen tot geloof en ontstaan er nieuwe gemeenten.

Onder hen zijn Mangal en Titki. Tot voor kort waren zij streng gelovige hindoes. Ze aanbaden veel afgoden en volgden rituelen voor vrede en geluk. Op een gegeven ogenblik kreeg Mangal last van nierstenen; de klachten werden steeds erger. Niemand kon hem helpen, de dokters in het ziekenhuis niet, de hindoegoden ook niet. 
Zijn toestand verslechterde met de dag. Hij werd zo mager dat hij nauwelijks meer kon lopen. Evangelist Subodh hoorde over hem en ging naar zijn huis om te troosten en te bidden. Na een paar weken volhardend gebed, begon het gezin naar de plaatselijke samenkomst te komen. Wonderlijk genoeg kwam er tegelijkertijd ook verbetering in de gezondheid van Mangal. Het heeft Mangal en Titki en hun kinderen er van overtuigd dat alleen God almachtig is. Ze deden alle afgoden uit hun huis weg. Inmiddels zijn Mangal en Titki gedoopt!

Ondanks weerstand
Miljoenen mensen in het noorden van India hebben nog nooit het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus gehoord. Juist hier wil GZB-partner CRFI met mensen het Evangelie delen. Dat valt niet altijd mee in een omgeving waar veel weerstand is tegen het christelijk geloof. Christenen krijgen te maken met intimidatie en discriminatie, soms zelfs met fysiek geweld en aanslagen. Ondanks dat komen velen tot geloof. Regelmatig gebeurt dat door wonderlijke genezingen. In de afgelopen tien jaar zijn er in Bihar en Jharkhand door het werk van CRFI ongeveer 150 nieuwe gemeenten ontstaan.

Collecte voor India
Op D.V. zondag 1 november vindt in veel gemeenten de najaarszendingscollecte plaats. De GZB bestemt de opbrengst voor de groei van de kerk in India: niet alleen in aantal, maar ook in diepte. CRFI geeft bijbels onderwijs aan voorgangers en evangelisten die met de fiets of lopend van dorp naar dorp trekken. Aan dit onderwijs is grote behoefte; de meesten van hen zijn zelf ook nog maar kort christen. Geven voor dit doel kan tijdens de collecte, maar ook via www.gzb.nl/najaarscollecte.
 

Reageer op dit artikel