Network Praha – een kerk die transformeert

ill860
Leendert en Nelleke Wolters | Plaatsingsdatum: 29 mei 2017 | Tsjechië

Als gezin vertrokken wij naar Praag met een heldere focus op jonge, hoger opgeleide Tsjechen en de ambitie om met hen te werken aan transformatie in de maatschappij. We legden de lat hoog. Nu zijn we vier jaar verder maar dit verlangen hebben we nog steeds. Maar het is verdiept en doorleefd.
 
Een heldere focus op een doelgroep dus, en gemeentestichting stond heel laag op ons lijstje. De kerk kan een heel besloten geheel zijn, in zichzelf gekeerd. Onze veronderstelling was: als je maar missionair actief bent en het Koninkrijk zoekt, komt die kerk vanzelf wel.
En toen ontmoetten we Tomáš Grulich, een predikant in de Cirkev Bratrská die net als wij worstelde met de vraag “Hoe leg je het Evangelie uit aan de postmoderne generatie?“. Hij nodigde ons uit om mee te doen aan een nieuw kerkstichtingsproject, Network Praha. Het kan verkeren!
Tomáš: “We focussen op yuppen, singles en stellen zonder kinderen. Dat komt doordat die groep het minst bereikt wordt. De meeste kerken zijn erg gericht op families en onze focusgroep heeft moeite om daar aansluiting te vinden. Maar die focus betekent niet dat we ons ook tot die groep beperken. Alle generaties en sociale groepen zijn welkom. Maar een kerkplant die zich niet richt op een bepaalde doelgroep bereikt in de regel niemand.”
 
In dit verlangen konden wij ons helemaal vinden. Een kerk is het enige instituut dat gericht is op diegenen die geen lid zijn. En die focus was helder bij Network Praha. Als gemeente verlangen we naar de transformatie in de persoonlijke levens van de mensen die God niet kennen.
En dat begint voor ons niet bij anonieme evangelisatie-activiteiten, maar bij ons persoonlijke netwerk, vrienden en kennissen. Tomáš: “Network Praha wil een gemeenschap zijn voor zowel gelovigen als nieuwkomers. Open bijeenkomsten, gebedsbijeenkomsten, maar ook activiteiten die we als community organiseren: een boswandeling, een filmclub of een discussie over politiek. We delen ons leven met onze vrienden en vormen een gemeenschap met en voor onze naaste.” Daarom ook, noemen we onszelf een netwerk.
 
In de afgelopen jaren hebben we dus als sceptische zendingswerkers de kracht van goede gemeentestichting mogen ervaren. De kracht ligt misschien wel in het feit dat we onze vrienden niet zien als bekeringsobject.
Tomáš: “Bekering, als geestelijk proces, is niet zwart-wit. Als mensen een bijeenkomst bezoeken dan doen ze dat omdat ze geestelijk op zoek zijn. Anders zouden ze niet naar een kerkgemeenschap komen. Maar of ze tot geloof komen is iets tussen henzelf en God. Dat is niet aan ons. Wij zijn geïnteresseerd in hun verhaal en willen graag met hen samen opgaan in hun zoektocht, die uiteraard hopelijk uitmondt in een bekering. Daar hopen we op en bidden we voor. We zijn een kerk tenslotte. Maar zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun geestelijke zoektocht. Onze verantwoordelijkheid is om te getuigen. Maar in een postchristelijke maatschappij is daar geduld voor nodig.”
 
Transformatie in de levens van deze ‘zoekers’ is dus een langdurig proces. Daarom bouwen we Network Praha vanaf de grond op en zijn we gestart met samenkomsten in drietallen. In deze kleine groepjes spreken we met elkaar over wat ons bezighoudt, we lezen de Bijbel en bidden voor elkaar. Zoekers doen daar volop in mee. En in deze veilige setting is er alle ruimte voor hun vragen. We noemen dat discipelschap en ervaren dat deze ontmoetingen ook ons transformeren. Ons denken, voelen en handelen.
Zo transformeert Network Praha zoekers én gelovigen en zo kijken we ook naar de maatschappij. Hoe kunnen we als Christenen transformerend aanwezig zijn in de samenleving? Vanaf september starten er drie missionaire gemeenschappen (bestaande uit drie tot vijf drietallen) die enerzijds het gemeenschapsaspect van de kerk verder vorm zullen gaan geven, en anderzijds missionair zijn en gericht op vraagstukken van sociale gerechtigheid.
Network Praha is dus werk in uitvoering. ‘Echte kerkdiensten’ (u vroeg zich wellicht al af) gaan we pas organiseren vanaf september. Zo bouwen we de gemeente stap je voor stap je op.

De GZB-pinkstercollecte 2017 is o.a. bestemd voor Network Praha.

Deze column verscheen eerder in het Friesch Dagblad. De redactie van het Friesch Dagblad heeft de ambitie uitgesproken om  daar nog een tijdje mee door te gaan. Wordt vervolgd dus!

 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.