Nieuwe wegen van de kerk

ill860
Leendert en Nelleke Wolters | Plaatsingsdatum: 23 oktober 2015 | TsjechiĆ«

Sinds de zomer is er een behoorlijke verkeerschaos in de stad. Het ene na het andere infrastructuurproject wordt door de gemeente opgestart. Blijkbaar heeft de EU de subsidiekraan weer opengezet! Voor ons betekent dit, dat we regelmatig moeten omlopen of –rijden. Maar: nieuwe wegen zullen het verkeer soepeler laten doorstromen. Maar voorlopig moeten we daar nog even op wachten.

Toevallig of niet: dit najaar organiseren we met de EA een conferentie over nieuwe wegen, of vormen van de kerk. Er ligt een uitdagende toekomst voor ons en dat vraagt om aanpassingen. En heeft naast de Tsjechische kerk, ook de Nederlandse soms geen nieuwe wegen nodig?

Na de zomer zijn wij in ieder een nieuwe weg ingeslagen met het kerkstichtingsproject Network Praha. Dit is het verhaal.

Ruim een jaar geleden kwamen we in contact met een ervaren predikant die al eerder twee gemeentes stichtte. Hij had echter geconstateerd dat de kerken in Praag er niet in slagen de jonge singles en stellen te bereiken met het evangelie. Deze generatie is de eerste die na het communisme opgroeide en ze valt daarmee een beetje tussen wal en schip. De antireligieuze doctrine verdween natuurlijk na 1989 en allerlei verschillende religieuze groeperingen profiteerden van de hernieuwde vrijheid (er zijn bijvoorbeeld zo’n 15.000 Jedi-gelovigen (Star-Wars) in Tsjechië… ). Helaas ontbreekt het deze generatie, die nu de universiteit uitstroomt, ook aan rolmodellen en voorbeeldfiguren.

 

Netwerkkerk

De passie om deze doelgroep te bereiken raakt ons hart. We zijn zelf immers uitgezonden om ons te richten op jonge, hoogopgeleide Tsjechen. Een strategische doelgroep om een werkelijke impact te maken op de maatschappij en te bouwen aan de toekomst van de kerk. Kort na de zomer zijn we daarom met ons kerkstichtingsteam begonnen.
 
In de eerste plaats beginnen we samen te komen in groepjes van 3 of 4 ‘gemeenteleden’. Deze minigroepjes waarin we samen bidden, Bijbellezen en ons leven delen, vormen het hart van ons project, een netwerkkerk. Op deze manier leren we elkaar beter kennen (in de beginfase) en bouwen we aan stevige relaties in de kerk.
Maar dit netwerk van kleine groepen is tegelijk ook ons missionaire middel. De enige reden om een nieuwe kerk te beginnen is, omdat we mensen willen bereiken met het evangelie. Niet om de kerk, maar om het Koninkrijk! De insteek is daarom, dat we op termijn ook zoekers een plaats bieden in deze celgroepen. Dat is spannend – voor iedereen – maar ook bijzonder: niet door een cursus willen we uitleggen wie Jezus is, maar door ons leven te delen.
 
Pas in latere instantie zullen we ook kerkdiensten gaan organiseren. Natuurlijk hoort het er helemaal bij, dat de kleine groepen elkaar ook ontmoeten en dat het netwerk zichtbaar wordt. De celgroepen zijn er om relaties op te bouwen en discipelschap vorm te geven. De gehele gemeente als beeld van Christus’ lichaam op aarde én om samen God te prijzen. Voorlopig is dat een groep van veertien mensen. Wij willen u en jullie vragen om voor ‘Network Praha’ te bidden!

Reageer op dit artikel