Officiële overhandiging van het eerste exemplaar van het Nieuwe Testament in het Ellomwe

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 16 oktober 2014 

De afgelopen jaren hebben Ilse Visser en haar team hard gewerkt aan de vertaling van de Bijbel in het Ellomwe, een taal die door 900.000 mensen in het Afrikaanse land Malawi wordt gesproken. Op 4 oktober was het zover: het eerste exemplaar van het Ellomwe Nieuwe Testament werd officieel overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Ellomwe bevolking. Een historisch moment!


 

Mawu a Mulluku tti okumi wa athu attheene – Het Woord van God is leven voor alle mensen


Ilse Visser: “Op zaterdagochtend 4 oktober om 6.00 uur vertrek ik met een groepje mensen van het Malawiaanse Bijbelgenootschap naar Chiringa, een centrale plek midden in het Llomwe gebied. Zodra we uit de auto stappen, ontmoeten we mensen die op weg zijn naar de markt. “Wat is hier aan de hand?” vragen ze. In mijn beste Ellomwe probeer ik uit te leggen dat we vandaag met het Nieuwe Testament in het Ellomwe zijn gekomen. Ze reageren enthousiast. Ja, daar hadden ze wel van gehoord. Maar tot mijn verbazing lopen ze door. “Eerst onze spullen op de markt verkopen, daarna komen we. Anders hebben we vanavond niets te eten.” Even ben ik teleurgesteld. Tegelijk begrijp ik hun situatie. Bijna iedere familie in dit gebied moet vechten om te overleven. Maar gelukkig, een paar uur later – terwijl wij alle voorbereidingen ter plekke doen – komen ze terug. En niet alleen zij, maar nog veel meer Llomwe mensen. Uiteindelijk hebben zich ruim 600 mensen verzameld. Na een aantal officiële woorden van het Bijbelgenootschap barst het feest los. Alles staat in het teken van dankbaarheid. Er wordt gezongen, gedanst en gepreekt. En uiteindelijk, zo’n zes uur later, is het grote moment daar. Het eerste exemplaar van het Ellomwe Nieuwe Testament wordt overhandigd aan een belangrijk dorpshoofd, een vertegenwoordiger van de Llomwe bevolking. Ze is ontroerd, iedereen begint te applaudisseren en voor ons, het vertaalteam, is dit één van de mooiste momenten uit ons leven.”

Een uitgebreid fotoverslag vindt u op de website van Ilse: http://www.missiemalawi.blogspot.com/

Reageer op dit artikel