(on)vruchtbaar

ill860
Peter en Jeannette de Groot | Plaatsingsdatum: 20 maart 2021 | Zuid-Soedan

“Waarom ben je niet van haar gescheiden?” Dat vroeg één van de theologiestudenten van Peter een keer in de les toen het over kinderloosheid ging. Peter had verteld dat God ons vele zegeningen heeft gegeven, maar niet de kinderzegen. Die vraag raakte hem natuurlijk. Tegelijk was hij ook wel blij met de vraag, want deze student durfde hem uit te spreken. Anderen liepen waarschijnlijk met dezelfde vraag in gedachten rond. Het gaf hem de gelegenheid iets te delen over wat wij als echtpaar beleven.
 
Het deed ons ook beseffen hoe ingrijpend kinderloosheid in deze cultuur is. In een andere groep studenten kwam het namelijk ook ter sprake. Door onze openheid waren er twee studenten die durfden te vertellen hoe ze er persoonlijk mee te maken hebben. Als er binnen afzienbare tijd geen kinderen op komst zijn, beginnen de praatjes en de verdachtmakingen. En ze vertelden hoe de (schoon)familie druk uitoefent om te gaan scheiden en een andere vrouw te zoeken. Want als een huwelijk zonder kinderen blijft, breng je daarmee schande over de clan. Boven op het verdriet van de kinderloosheid komt dan ook nog de last van het gestigmatiseerd worden.
 
Er is heel veel onkunde over dit onderwerp, onder andere omdat het een taboeonderwerp is. Zo gaat men ervan uit dat bij onvruchtbaarheid negen van de tien keer de oorzaak bij de vrouw ligt. Als er al medisch onderzoek gedaan wordt, wil de man vaak niet mee naar de kliniek.  
 
In de serie trainingen over moeder- en kindzorg ging het deze keer over vruchtbaarheid en hoe daar als echtpaar mee om te gaan. Daarom waren deze keer ook de mannen erbij uitgenodigd. Hoewel niet alle mannen waren meegekomen, waren er toch een heel aantal present. Maar voor ons was het duidelijk dat het ook over onvruchtbaarheid moest gaan. Daarom zijn we voor deze serie samen naar het vluchtelingenkamp gegaan.
 
Er werd ademloos geluisterd naar ons verhaal. Peter gaf vanuit de bijbel voorbeelden over hoe er met dit probleem werd omgegaan. Jeannette benadrukte hoe belangrijk het is om niet óver deze mensen te praten, maar vooral mét hen. En dat echtparen voor God waardevol zijn, met of zonder kinderen. Misschien was het door onze openheid dat er eerst voorzichtig vragen kwamen. Daarna durfden anderen te vertellen over hoe mensen in hun omgeving worstelden met dit probleem. Er was ook een persoonlijk getuigenis van iemand die de druk van de schoonfamilie had ervaren, toen na het eerste kind het lang duurde voor ze opnieuw in verwachting raakte.
 
We geloven dat ons verhaal mensen aan het denken heeft gezet. Voor onszelf was het, ondanks alles, een vruchtbare en zegenrijke week.

training over (on)vruchtbaarheid

Reageer op dit artikel