Over hoop en de overheid

ill860
Robert en Danja Duits | Plaatsingsdatum: 30 mei 2019 | AlbaniĆ«

Na de studentenprotesten van afgelopen winter, waarin de studenten van de staatsuniversiteiten wekenlang geen colleges volgden, universiteiten bezet hielden en af en toe wegen blokkeerden was het even rustig. Echter sinds maart zijn er weer regelmatig grote protesten onder andere in Tirana. Protesten van bewoners uit een wijk waar een nieuwe weg wordt aangelegd, protesten van boeren, protesten van mijnbouwers, zomaar een greep uit de diverse protestgroepen.

De grootste protesten worden echter georganiseerd door de voormalige oppositie. De oppositie partijen hebben, op enkele individuen na, hun zetels opgegeven. Een politiek ingewikkelde situatie is ontstaan zeker in de aanloop naar de gemeentelijke verkiezing die voor eind juni gepland staan. Tegelijkertijd zal door de EU in juni de beslissing genomen worden of de onderhandelingen met Albanië voor de toetreding tot de EU geopend zullen worden. Juist daardoor liggen de protesten onder het vergrootglas van buitenlandse media. Een aantal grote protesten liepen uit op rellen en geweld, zoals ook op het Nederlandse nieuws te zien en te lezen was. Afgelopen zaterdag bleef het bij een vreedzaam protest.

Favoriete gespreksonderwerpen zijn voetbal en politiek. Voor mij als niet-Albanees, maar ook voor Albanezen zelf ook is het lastig om te bepalen wat je wel of niet moet geloven van de beschuldiging die de partijen naar elkaar toe maken. Beschuldigingen over bijvoorbeeld corruptie, onrecht, machtsmisbruik, armoede, gezondheidszorg of de immigratieflow worden door de diverse partijen naar elkaar gemaakt.

Veel (jonge) Albanezen hebben daarom maar één doel voor ogen: weg uit Albanië. Op zoek naar hoop buiten de eigen landgrenzen, op zoek naar financiële welvaart en geluk? In de kerkdiensten in Kombinat komt het woord ‘shpresë’ (hoop) heel vaak voorbij. En dan vooral de enige echte hoop die er is, en dus ook in Albanië, is Jezus, de Zoon van God! En als Hij in je leven komt, zal dat je leven veranderen. Daarmee is je armoede niet in een keer opgelost, ook is de corruptie niet de wereld uit of ben je een keer niet meer werkloos.

Iedere woensdagavond hebben we de wekelijkse Bijbelstudie en we zijn al geruime tijd met het boek Romeinen bezig. Gisterenavond stond Romeinen 13:1-7 op de planning. Zoals je wellicht weet is Bijbelboek Romeinen soms best pittig en dat vinden de gemeenteleden ook. Maar samen op zoek gaan naar wat God door Zijn Woord tot ons te zeggen heeft, ervaar ik zeker in deze interculturele setting als bijzonder waardevol.

Terug naar het onderwerp van gisterenavond. Meestal heb ik mijn eigen Nederlandse Bijbel bij de hand om soms even op terug te vallen. In mijn Bijbel staat boven dit gedeelte ‘Eert de overheid’, in het Albanees staat erboven ‘Onderwerping aan machten’. Gezien de hierboven geschetste situatie was ik benieuwd hoe de Bijbelstudie zou gaan verlopen en welke richting het uit zou gaan (flinke politieke discussie?). Ik vond het bijzonder hoe we samen al lezend, vragen stellend en toepassingen makend op diverse gezag relaties in het dagelijks leven (werk, school, kerk) tot de opdracht te kwamen die in vers 3 genoemd wordt: ‘Doe het goede’. En van daaruit dachten we na over hoe we dat in de praktijk gaan brengen, bijvoorbeeld wanneer het gaat over de protesten, machts(misbruik) op het werk en corruptie.

Doe het goede, gehoorzaam God. Wees een lichtend licht en een zoutend zout. Verspreid het goede nieuws van het Evangelie, door (goede) woorden (over de ander) en daden die dat zichtbaar maken. In Albanië, in Nederland, wereldwijd gebruikt God gewone mensen zoals jou en ik als smaakmakers en Lichtbrengers! Laat het zien aan de mensen om je heen: er is Hoop!

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.