Overlijden ds. Cees van Duijn

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 7 april 2021 

In de morgen van dinsdag 6 april kregen we het verdrietige en schokkende bericht dat ds. Cees van Duijn onverwacht is overleden in de plaats in Noord-Afrika, waarheen hij door de GZB was uitgezonden.
 
Ds. Van Duijn en zijn vrouw Mery werden in juni 2019 vanuit de hervormde Mattheüs-wijkgemeente in Delft uitgezonden. Hij werkte in Noord-Afrika als predikant-toeruster voor een groep kleine, kwetsbare kerken.
 
Woorden schieten tekort in deze omstandigheden en we zijn diepgeraakt door dit bericht. Onze prioriteit als GZB is om mee te leven met zijn vrouw en kinderen. We staan om hen heen en bidden voor hen om troost en kracht. We ondersteunen hen ook op alle mogelijke manieren. Mery wordt ter plaatse begeleid door mensen uit de lokale gemeente. Onze regiocoördinator zal vandaag samen met een aantal van de kinderen naar Noord-Afrika vliegen om bij haar te zijn en alle hulp te bieden die nodig is. 
 
We zijn dankbaar voor alle blijken van medeleven die Mery, de kinderen en ook wij van alle kanten ervaren. Mery deelde gisteren een tekst die haar en ons bijzonder raakte: “Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.” (2 Tim 4:7,8)
 
Met dat perspectief leefde en werkte Cees van Duijn. Als kerk van Christus leven we van de hoop op de opstanding en de komst van Gods Koninkrijk. Zo kort nadat we dat met elkaar hebben gevierd, worden we nu geconfronteerd met de realiteit van de dood. Tegelijk weten we met Pasen in de rug dat Jezus leeft en dat Hij ons door Zijn Geest nabij is in de verbijstering en het verdriet.

Reageer op dit artikel