Preekbespreking

ill860
Rik en Caroline Mager | Plaatsingsdatum: 1 februari 2019 | Rwanda

Voordat Peter begint zet hij eerst een lied in. De studenten gaan staan en zingen enthousiast mee. Een student pakt de grote trommel voor een duidelijke beat. Als het lied afgelopen is wordt er gebeden en uit de Bijbel gelezen. Het gaat over Markus 2: 1 – 11, de genezing van de verlamde man. Terwijl Peter aan zijn preek begint heeft Rik de samenvatting van de preek voor zich liggen. De preek bestaat uit zes punten. Peter behandelt deze zes punten bij tegelijkertijd achter elkaar. Na vijf minuten is hij al door de samenvatting van zijn preek heen. Hoe zou het verder gaan? Peter bleek nog lang niet klaar te zijn. Nu begon het pas. Het volume ging omhoog en het enthousiasme nam toe.
Na verloop van tijd wordt de klas helemaal opgezweept. Een deel van de studenten gaat staan en begint te klappen en te juichen. Het andere deel kijkt verbaasd toe. Peter probeert duidelijk te maken dat Jezus geneest. Hij doet dat in steeds andere bewoordingen. Al schreeuwend somt hij op waar Jezus allemaal van geneest. Het voelde alsof het dak van de kerk weggeblazen werd.
Precies 10 minuten na het begin van de preek wordt er afgesloten met gebed en zingen. Het is tijd voor de feedback.

 
Bij het ontwikkelen van de Theologische School in Cyangugu bedacht Rik: Hoe kun je de studenten het beste helpen om te leren preken? Laat de studenten een preek houden voor de rest van de klas. Je kunt namelijk heel veel theorieën geven over wat een goede preek is. Maar als de studenten zelf preken en vervolgens daarop reacties krijgen dan krijgen ze een les die ze niet snel zullen vergeten. Alle studenten hebben al een grote of kleine gemeente en hebben dus inmiddels meer of minder preekervaring opgebouwd. Hoe zou ieder van hen preken?
 
Daarom vroeg Rik in de maand juli aan de studenten om zich thuis voor te bereiden op de preeklessen van november. Elke student kreeg de opdracht een preek voor te bereiden van maximaal 20 minuten. Afgelopen periode, bij het vak ‘Preekkunde’ kregen alle 13 studenten de gelegenheid hun kunsten te vertonen.
 
Maar hoe beoordeel je een preek? Terwijl de ene misschien door een preek wordt aangesproken, geldt dat niet voor een ander. Wat de één goed vindt, vindt de ander niet goed. Om die reden heeft Rik pastor Innocent gevraagd om samen met hem het vak ‘preekkunde’ te geven. Pastor Innocent is een van de voorgangers die verbonden is aan de Cathedral. Hij is een enthousiaste man. Zijn preken zijn omgeven van veel zingen en dansen. Innocent kan het evangelie vol blijdschap brengen. Waarschijnlijk zullen deze twee docenten elkaar goed aanvullen bij het geven van reacties.
 
Elke keer als iemand gepreekt heeft komen de studenten eerst met punten die ze goed vonden aan de preek. Wat was de kern van de preek? Hoe is de inleiding? Heeft de prediker de tekst goed uitgelegd? Wat kan de prediker nog verbeteren? Het grappige is dat kritische kanttekeningen op eerdere preken van invloed zijn op hoe andere preken.
De eerste vier preken waren helemaal los van de tekst. Er was geen uitleg van een Bijbeltekst, maar alleen algemene Christelijke waarheden waar iedereen voor is. Pastor Innocent en Rik legden uit dat je vanuit de Bijbel moet preken.
De volgende vijf preken begonnen te lijken op een Bijbelverklaring. Vers voor vers werd een Bijbeltekst uitgelegd. Allerlei weetjes kwamen naar voren. Maar de preken werden een beetje saai en eentonig. Ook ontbrak het aan een duidelijk focus. Een goede preek heeft één centrale boodschap. Maar sommige studenten hielden een preek waar vier of vijf centrale boodschappen in zaten.
 
De laatste vier behoorden tevens tot de beste preken. Het is bemoedigend om te zien hoeveel de studenten in deze twee weken geleerd hebben. We hopen dat de studenten het geleerde mee naar huis nemen en in hun eigen kerk ook met een duidelijke boodschap vanuit de Bijbel naar de gemeente gaan.

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

 • Berna Bartels

  3 februari 2019, 07:11

  Hallo rik,
  Wat mooi om te lezen hoe jullie de studenten begeleiden, in dit geval bij het op een goede manier houden van een preek. Fijn om dit samen met iemand, een echte Afrikaan, te doen.
  Wat leuk om te lezen dat de studenten graag willen leren, gezien de 4 laatste preken .
  En zo goed dat jullie hen zo eerlijk en liefdevol benaderen. Laten we hopen en bidden dat het een
  groot effect zal hebben wanneer ze terugkeren naar hun gemeentes. Gods Zegen voor jullie beiden.