Proef en zie

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 21 februari 2015 

Proef en zie dat de Here goed is! (Psalm 34:9)


Ineke en Jan-Maarten Goedhart, zij zijn betrokken bij het stichten van een nieuwe gemeente in Lima, in de wijk Rimac, een wijk met grote sociale problemen: “Vanaf deze maand worden, in samenwerking met stichting Pan de Vida, 3 maaltijden per week aangeboden voor de allerarmste kinderen van de wijk. Daar is heel wat werk aan vooraf gegaan. Het maaltijdenproject gaat niet alleen om eten maar heeft juist een integrale aanpak voor ogen. We willen gezinnen ook ondersteunen op sociaal en emotioneel vlak, dus vragen we van de ouders een zekere openheid om mee te doen met workshops en cursussen die we voor hen organiseren. Conny, onze kinderwerkster, heeft in december en januari veel gezinnen die bovenaan de hellingen wonen bezocht en zo waardevolle contacten opgebouwd. Het inschrijven en de screening van de kinderen duurde langer dan we van tevoren hadden gedacht. We merken dat veel ouders negatieve ervaringen hebben gedaan met geboden hulp in het verleden, ook door kerken. Vaak werden ze teleurgesteld of gemanipuleerd. Dat maakt dat ze niet zonder meer open staan voor ondersteuning. Ouders willen wel graag hun kinderen inschrijven maar komen zelf liever niet naar de informatiebijeenkomsten. Of ouders en hun tienerzonen zitten diep in het criminele circuit (bij alle buren bekend) en hebben dus liever helemaal geen kerk-mensen in de buurt maar willen wel graag dat hun jongere kinderen mee mogen doen. Of de kinderen geven aan dat ze graag mee willen eten maar hun moeder, die officieel toestemming moet geven, is hele dagen op pad om te werken of is om andere reden niet aanspreekbaar. De kinderen willen wel! Bovendien komen enkelen van hen al een half jaar bij de kinderclub. Ze genieten intens van een beetje aandacht, een spelletje en een verhaal, en sinds kort dus ook van het eten. Ons gebed is dat de ouders door hun kinderen heen ook de goedheid van God gaan zien en proeven.”

Graag wil deze jonge gemeente een eigen gebouw. Helpt u mee? Klik hier voor meer informatie.

Reageer op dit artikel