Roma-Kinderen in Tsjechië weerbaar maken

ill860
Leendert en Nelleke Wolters | Plaatsingsdatum: 7 januari 2016 | Tsjechië

“De doorgaande discriminatie van Roma, en in het bijzonder van Romakinderen, is een serieus probleem“, aldus Thorbjørn Jagland, Secretaris-Generaal van de Raad van Europa, die werd geciteerd in de Prague Post. Klare taal, die wordt bevestigd door de Europese Commissie.

Afgelopen oktober publiceerde de EC een rapport, dat stelt dat het met de vorderingen in de bestrijding van discriminatie in Tsjechië slecht gesteld is. Veel pogingen die zijn gedaan om de situatie te verbeteren, zijn tot nu toe weinig succesvol. Vooral Romakinderen worden nog altijd gediscrimineerd. De Commissie is positief over de maatregelen die zijn genomen om Romakinderen in het reguliere onderwijs te helpen, maar de realiteit is, dat er nog altijd te veel “alleen-Roma-scholen” zijn, die voorzien in een lagere kwaliteit onderwijs en een beperkter curriculum.

Gelukkig zijn er meerdere organisaties die zich bewust zijn dit onrecht, en Teen Challenge CDM (Centrum dětí a mládeže, oftewel Centrum voor kinderen en jongeren) is er een van. Het centrum werd in 2002 opgericht door Lucie Pohanková,  die zich door God geroepen wist om zich in te zetten voor risicokinderen in Praag. Sindsdien worden er tot op de dag van vandaag christelijke kinderclubs gehouden voor kinderen van alle leeftijden. Het centrum staat in de wijk Žižkov, waar veel Romagezinnen wonen.

Veel van de kinderen die het centrum bezoeken, wonen in gebroken gezinnen, of in gezinnen waarvan een gezinslid in de gevangenis zit. Andere problemen waar gezinnen mee te kampen hebben zijn alcohol- en drugsverslaving en financiële problemen. De kinderen in die gezinnen krijgen vaak onvoldoende steun van hun ouders. Risicokinderen dus.

Ten gevolge van de financiele problemen moeten veel kinderen vaak verhuizen. Hoewel zij niet altijd direct geconfronteerd worden met discriminatie, zien zij hun ouders ermee worstelen. Het is vaak moeilijk voor hen om een baan of een huis te krijgen. Veel Romakinderen voelen zich niet veilig in hun thuissituatie, pijnlijk geillustreerd door een van de kinderen die opgehaald werd bij de club en aan haar moeder vroeg: “Waar wonen we vandaag?”

CDM wil zich graag inzetten voor deze kinderen en hen helpen en toerusten met levensvaardigheden. Zo is er persoonlijke coaching voor hen. Op deze manier kan CDM stimuleren dat zij hun eigen keuzes in het leven kunnen maken, en dat ze niet  het stereotype van hun ouders hoeven te volgen. Ook heeft CDM een fonds om schoolartikelen te financieren voor kinderen die graag naar school willen. Geld kan dan niet de reden zijn dat ze afhaken. En als kinderen al jong leren om de juiste keuzes te maken, kunnen ze een betere toekomst hebben dan de generaties voor hen.

Op deze manier heeft CDM al verschillende kinderen kunnen helpen om stappen te zetten en zelf verantwoordelijkheid voor hun leven te nemen. Nu maken deze kinderen plannen voor de toekomst. Een toekomst die zonder het werk van CDM misschien nog steeds uitzichtloos was.

Maar niet alleen hun toekomst hier op aarde is van belang voor CDM. Er is een diepere motivatie, vertelde Anna Tichá, de directeur mij: Mijn persoonlijk verlangen voor alle kinderen en ouders die in ons centrum komen, is dat ze de Here Jezus zullen leren kennen als hun persoonlijke verlosser. Maar ook dat ze zullen ontdekken dat Jezus hen kan redden van hun problemen en dat Hij hun krach is in het plannen van hun toekomst en het bouwen daaraan. En wij als CDM zijn blij als God ons als instrument gebruikt in dat proces.”

 
 Deze blog verscheen eerder in het Friesch Dagblad. 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.