Samen de Franse jeugd toerusten

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 20 mei 2019 

Eind april had ik het voorrecht om als afgevaardigde van het jeugdwerk van de Unepref (Union Eglises Evangeliques Protestants de France) in Parijs te zijn bij het lanceringsweekend van een nieuw christelijk jeugdwerk platform: CNEF Jeunesse. De CNEF, de Raad van Franse Evangelische kerken, heeft het initiatief genomen om een nieuwe dynamische eenheid te creëren binnen het evangelische jeugdwerklandschap. Anderhalf jaar hebben twee leiders gewerkt aan een plan om alle veertig organisaties rondom christelijk jeugdwerk te verbinden, met als resultaat dit eerste ontmoetingsweekend in Parijs. In totaal waren 35 personen aanwezig, die 28 Franse jeugdwerkorganisaties vertegenwoordigden, twaalf uitgenodigde organisaties konden helaas niet aanwezig zijn.

Dromen voor Franse jeugd
Het was een grote vreugde om zoveel mensen met hart voor God en jongeren te ontmoeten. De coachende en teambuildingachtige wijze waarop gewerkt werd tijdens het weekend, maakte de groep al snel tot een eenheid. Op de eerste avond formuleerden we onze dromen voor de Franse jeugd. We deelden het verlangen om een nieuwe generatie zo toe te rusten dat ze zich niet zal schamen voor het evangelie, maar dat de jongeren durven op te staan en het verschil weten te maken in deze Franse seculiere maatschappij. Worshipleider Matt Marvane nam ons daarna mee in een moment van lofprijzing en aanbidding, waarbij we ons lieten inspireren door Jezus’ leiderschap van bewogenheid en liefde voor de ander.


Maatschappelijk stage
Een van de actuele thema’s die we behandelden was de Service National Universel (SNU). Dat is een door de Franse overheid verplichte maatschappelijke stage van twee weken voor vijftien- en zestienjarigen, die volgend jaar ingaat. De  jongeren zullen in een voor hun onbekende regio geplaatst worden, gekleed in uniformen worden ze getraind tot ‘kinderen van de republiek’. Gezien de jonge leeftijd van de stagiairs en het ver van huis geplaatst worden, roept deze stage de nodige reacties op. Het is een onderwerp dat ons laat afvragen hoe we als kerken en kerkelijke organisaties onze jeugd zó kunnen toerusten dat ze in die twee weken zich bemoedigd mogen voelen door hun geloof. Het is  waardevol om met andere jeugdwerkexperts dit thema te kunnen te bespreken, te zoeken naar samenwerking en om te delen in elkaars kennis. CNEF Jeunesse wil met dit nieuwe platform voor christelijk jeugdwerk samenwerking en kennisdeling stimuleren binnen het al bestaande christelijke jeugdwerk van Frankrijk. De overkoepelende missie is: meer kinderen, tieners en jongeren bereiken met het evangelie door het Grote Gebod (Heb God lief boven alles en je naaste als je zelf) uit te leven en de Grote Missie (Maak alle volken tot mijn discipelen) na te volgen. De organisatie heeft daarvoor drie kernwoorden geformuleerd: netwerken, anticiperen en toerusten. Aan de hand van die termen wil ze de jongerenwerkers met elkaar verbinden, opdat die elkaar kunnen bemoedigen en helpen in hun jeugdwerkmissie.  kennisdeling en regelmatige toerusting op het gebied van actuele thema’s zijn daarbij onmisbaar.


Discipelschap
Om elkaars expertise goed te kunnen gebruiken, stelt CNEF Jeunesse een aantal werkgroepen rondom kennisdeling in,  waarin je als organisatie of kerk actief kunt participeren. Daarbij gaat het over thema’s zoals de uitdagingen van de huidige generatie, discipelschap, het ontwikkelen van een netwerk en een overzicht van wat er op jeugdwerkgebied gebeurt en leiderschap en toerusting voor jeugdwerkers. Dit netwerk van professionals is binnen het grote Frankrijk bijzonder waardevol, temeer omdat we als jeugdwerkers vaak geen directe collega’s hebben met wie we ervaringen kunnen delen of vraagstukken kunnen bespreken. In dit netwerk bemoedigen we elkaar en doen we nieuwe inspiratie op. ‘Omringd door een menigte geloofsgetuigen vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt’ (Hebr. 12:1).

Harriëtte Smit is landelijk jeugdwerkadviseur bij Unepref en woont in Aix-en-Provence

Publicatie Friesch Dagblad
15 mei 2019

Reageer op dit artikel