Semana Santa in Peru

ill860
Albert en Maresa den Oudsten | Plaatsingsdatum: 30 maart 2018 | Peru

Deze week is het ‘Semana Santa’ hier in Peru, ‘Heilige week’ in het Nederlands. Waar in Nederland het een gewone werkweek is waar sommigen op Goede vrijdag een vrije dag hebben, zijn hier donderdag en vrijdag verplichte vrije dagen en op zaterdag worden ook de meeste activiteiten stilgelegd omdat veel mensen op reis zijn om hun familie te bezoeken. Waar in Nederland het zwaartepunt van deze week op de paaszondag ligt, wordt hier heel veel nadruk gelegdt op de laatste week van Jezus. Peru is een grotendeels Rooms-Katholiek land, zo’n 80% van de Peruanen identificeert zichzelf als Katholiek, als zien velen van hen de kerk alleen bij speciale gelegenheden vanbinnen. Het begon afgelopen zondag met de palmzondag. Buiten de Katholieke kerk op straat werd druk handel gedreven in palmbladeren en kruisjes met ‘jezus’ erop. De dagen daarna werden er op verschillende momenten processies gehouden door de straten. Een menigte mensen loopt dan op straat zingend achter een beeld aan, als je er toevallig langs moet met de auto heb je pech en moet je soms minutenlang wachten. Op elke avond wordt er een mis gehouden om alle evenementen uit de lijdensweek te herdenken. Tenslotte wordt er op zondagmorgen een normale mis gehouden waar stilgestaan wordt bij de opstanding.

 

Dan vraag je je misschien af hoe de evangelische kerken deze week beleven hier in Peru. Voor zover ik zie en hoor wordt daar vaak weinig aan gedaan. Sommige kerken gebruiken deze dagen voor een evangelisatiecampagne omdat het vrije dagen zijn. Ik denk dat dit te maken heeft met het feit dat veel evangelische kerken compleet verschillende willen zijn van de traditionele Katholieke kerk en daarom geen enkel gebruik over willen nemen. De kerk die wij bezoeken gaat daar wat flexibeler me om. Gisteravond, donderdagavond, hebben we met de kerk een maaltijd gehouden om stil te staan bij het laatste avondmaal en de voetwassing van Jezus. Vanavond is er een korte dienst waarin we stil staan bij de verschillende kruiswoorden van Jezus en zaterdagavond wordt er een korte wake gehouden als voorbereiding op de zondag. Zondagmorgen is er ’s morgens vroeg(6 uur) in het park buiten de kerk een dienst waarin we stil staan bij de opstanding van Jezus, waarna we met de gemeente een ontbijt houden en een ‘normale’ zondagse dienst houden die ook in het teken staat van de opstanding van Jezus.
 
Door op deze manier deze week in te vullen proberen we evenwicht aan te geven tussen enerzijds de ‘lijdende Jezus’ in de week voor pasen, en aan de andere kant de de ‘opgestane Heer’ op de paaszondag (2e paasdag kennen we hier niet). Een groot deel van de bevolking staat namelijk wel uitvoerig stil bij de lijdensweek en totaal niet bij het paasfeest. Deze missen dan een belangrijk deel van het evangelie. Zoals Paulus zegt in 1 Corinthe 15 “En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden.”
Bid voor de bevolking van Peru. Bid dat ze de opgestane Jezus mogen aanbidden en zondagmorgen daar bij stil zullen staan!

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.