Uitdagingen!

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 24 september 2014 

Tjerk Visser, zendingswerker in Malawi: Op weg naar de stad reed ik voorbij een klein vrachtwagentje die dwars op de weg tot stilstand was gekomen. Het linker voorwiel bleek 'zomaar' onder het rijden er te zijn afgerold volgens de chauffeur. Mijn passagier voegde hier aan toe;  In Malawi we are facing some challenges. Niet veel later reed ik weer achter een vrachtwagen. De chauffeur had de uitdaging aangenomen om zoveel mogelijk mensen achterop mee te nemen. Levensgevaarlijke situaties levert dit op. Daar verandert een mooie bijbeltekst achterop je vrachtwagen niet veel aan.
 
We staan in Malawi inderdaad voor een paar 'uitdagingen'.


Het is weer de tijd van de schoolfees. Dat wil zeggen dat de scholen weer begonnen zijn en er veel leerlingen en ouders zijn die hopen dat je wilt zorgdragen voor hun schoolgeld en/of hun uniform wilt betalen. Je praat dan over bedragen van rond de 20 euro per periode. Voor de meeste mensen in Malawi is dat echt een uitdaging.

Boaz, onze jongste is nu ook begonnen op school. Hij zit op een lokale Engelstalige school. Een hele uitdaging, want zijn broers en zus zitten in een klasje waar ze Nederlands thuisonderwijs volgen. Daar had hij ook best graag heen gegaan. Maar dan zijn er teveel leeftijden in een ruimte bezig met school, dat zou voor de juf niet te behappen zijn. We zijn blij dat het goed gaat, al is het niveau van onderwijs bedroevend laag, hij vermaakt zich redelijk.
 
 
 


Een andere uitdaging zullen we in de komende maanden zien als iedereen zijn landje weer gaat klaar maken voor het nieuwe groeiseizoen. Wie gaat het land bewerken van die weduwe met 4 kleine kinderen? En waar gaat dat oude echtpaar het zaaigoed vandaan halen? Dan hebben we het nog niet eens over de kunstmest die onbetaalbaar is voor de meesten, maar zo ontzettend hard nodig op de uitgeputte akkers.
 


Twee mensen die bij ons werken hebben we inmniddels naar een training gestuurd Farming God's Way. Zij zijn de uitdaging aangegaan om het anders aan te pakken op hun landje. In de training hebben ze geleerd om gebruik te maken van alle natuurlijke middelen die gewoon voorhanden zijn om de grond vruchtbaarder te maken en niet uit te putten. Ook leerden ze hoe ze verschillende gewassen het beste kunnen laten groeien. Verder leerden ze hoe de grond langer vochtig en voedzaam kan blijven door het te bedekken tegen uitdrogen. Elke les werden ze uitgedaagd om lijnen te trekken vanuit bijbelstudies naar de praktijk van het werken op hun land. Zo leerden ze van het wonder door de profeet bij de weduwe in Zarfat dat God begint bij wat we hebben, zelfs dat weinige, en wie we zijn en van daaruit wil zegenen en ons en onze situatie kan veranderen. De lijn die werd getrokken is dat alle boeren wel iets hebben (dat kleine beetje olie) wat vermenigvuldigd / gezegend kan worden. Alle bladeren van de bomen en de mest van de geiten en kippen die rondlopen zijn heel waardevol voor het land. Zo leerden ze composteren. Ze zijn er helemaal vol van en hebben de uitdaging aangenomen om dit nu ook te gaan toepassen op hun eigen land.
 
 

Op dit moment hebben we ook te maken met een enorme uitdaging in de kerk.
Na twee jaar van voorbereiden, het ontwikkelen van een basis training voor kerkenraden en het uitproberen daarvan in 22 gemeenten, gaan we nu een nieuwe fase in.
De uitdaging is om in een gebied zo groot als heel Nederland 50 trainers op te leiden die deze training gaan verzorgen in hun werkgebied. De eerste stap was het vinden van geschikte kandidaten die dit vrijwilligerswerk kunnen doen. In alle kerken hebben we geadverteerd en er kwamen gelukkig veel aanmeldingen binnen. Overal hebben we sollicitatiegesprekken gevoerd en de gemeenten geadviseerd in hun keuzes. Die gesprekken waren al een uitdaging op zich. De ene keer zit je midden in een suikerrietplantage, de volgende dag in een klein kantoortje van de kerk op een berghelling. En dan de sollicitanten, waarvan je verwacht dat ze in kennis en inzicht wat boven het maaiveld van de gemeente uitsteken. Dat was in een heel aantal gevallen ook zo, mooie mensen, met visie voor de kerk en passie voor God! We hebben ook gelachen, achteraf dan. Op de vraag aan een sollicitant of hij kon vertellen wat pastoraat is antwoordde hij: ehhh... jawel,....(het werd nog eens herhaald in zijn eigen stamtaal om hem verder te helpen) oh ja natuurlijk weet ik wat Pastoral Care (Pastoraat) is. Weet je, onze pastors hebben ook zorg nodig. Wij als ouderlingen moeten ze vaak helpen. Bij de pastors gaat er thuis ook van alles mis wat wij moeten oplossen. Wist je dat pastors onderling ook veel problemen maken? Dus ja, daarom doen we pastoraat...


 
Een hele uitdaging dus om het begrip pastoraat, maar nog meer de inhoud daarvan, uit te leggen en kerkenraden daarmee toe te rusten.

Op dit moment trainen we dus 50 trainers die op hun beurt straks de lessen doorgeven. Het is de bedoeling dat zij in elke gemeente worden uitgenodigd om 9 lessen te verzorgen. De gemeente zorgt voor de locatie, eten, de inkoop van de training, en het vergoeden van de onkosten voor de trainer. Al met al een hele uitdaging. Als elke gemeente 30 mensen traint per jaar kost dat iets meer dan 3 euro per deelnemer. Dat moet toch te doen zijn als men prioriteiten wil stellen. Een uitdaging om het in de komende maanden overal op de agenda te krijgen in de begroting voor het volgende jaar.

Het vertalen van deze training in vijf lokale stamtalen was ook een uitdaging! Er is heel weinig geschreven tekst in deze talen beschikbaar. Daarom zijn we extra dankbaar dat de verschillende vertaalteams zo trouw en toegewijd hun werk hebben gedaan!
 
 
Het hele proces in de gemeenten straks gaan begeleiden en monitoren is de volgende uitdaging.

Een uitdaging aangaan kan lukken en mislukken, Om eerlijk te zijn, zien we er best wel eens tegenop, zijn we ook wel eens telleurgesteld in mensen, en zien we dingen ander gaan als gedacht en gehoopt. Wat is het dan ontspannend om te weten dat deze uitdaging niet in de eerste plaats onze verantwoordelijkheid is. Het zal daarom niet mislukken, al gaat het wat anders. Wij mogen meehelpen bouwen aan het huis van onze God, Hij schakelt ons in. Echt een voorrecht! Een geweldige uitdaging!
 

Reageer op dit artikel