Uitzien naar Pasen

ill860
Marleen en Martin 't Hart | Plaatsingsdatum: 11 april 2020 | Rwanda

Lock down

We zitten inmiddels 3 weken in een lockdown. Het zijn met recht stille weken. Nog altijd mogen we alleen de straat op om onze boodschappen te doen. Bij de winkels moeten we keurig in de getekende cirkel gaan staan, zodat we voldoende afstand houden. We zien het de laatste dagen wel steeds drukker worden op straat. Het valt niet mee om zo lang binnen te blijven in de kleine huisjes bij ons in de wijk.

Voedselhulp

Net als vorige week is er, in samenwerking met de lokale leiders,  bij de kerk voedsel uitgedeeld aan arme families. We zijn blij dat er vandaag ook een paar tieners waren, van wie we weten dat de families het moeilijk hebben. 
Opnieuw zijn we met een paar tieners boodschappen gaan doen. Om Pasen toch bijzonder te maken, hebben we ze wat lekkers toegestopt. 

Van een kerkelijke gemeente in de buurt weten we dat een aantal families honger heeft. We wilden graag hulp bieden. Het leek onmogelijk. De predikant woont  ver van zijn kerk. Door de lockdown kunnen we er niet komen. Bovendien mag de gemeente niet samenkomen. We besluiten om wat geld via de telefoon aan de predikant over te maken, zodat hij een aantal families kan helpen. Op het moment dat de predikant een hulpplan aan het bedenken was,  kreeg hij een telefoontje vanuit zijn gemeente. Een aantal gemeenteleden had besloten om naar de kerk te gaan om het terrein bij de kerk weer netjes te maken. Ze spraken af om goed afstand te bewaren. Na afloop gingen ze met elkaar in gebed om voor vandaag voedsel te vragen aan God.  Iemand opperd om de predikant te bellen of hij kan helpen. Inderdaad de predikant kan nu helpen. De groep maakt een lijst met mensen die het ergst in nood zijn. Daarop stuurt de predikant het geld en is het onder de mensen van de lijst verdeeld. Voor hen is Pasen al begonnen, nu zij "hemels" brood hebben ontvangen. Niet op onze tijd of volgens onze plannen en ideeën, maar op Gods tijd en volgens Zijn plan. Halleluja!!

Stille week

In deze stille week hebben we de vespers en de dienst op Goede Vrijdag vanuit de Sionskerk gevolgd. Het is fijn om zo verbonden te zijn met onze thuisgemeente. Samen stilstaan en stilzijn rond het  lijden en sterven van onze Heer en Heiland, vanuit het Lukasevangelie.  
 
Deze week staan we ook stil bij de miljoen slachtoffers die 26 jaar geleden zijn gevallen in de genocide tegen de Tutsi's.
 
Zo'n 2000 jaar geleden heeft de Zoon van God Zich vrijwilig laten "slachtofferen"om ons te bevrijden van zonde.
We zijn er stil van!

 We weten echter: Hij is opgestaan! Hij leeft!!
 
 

Pasika nziza!

Gezegend Paasfeest!
 

Reageer op dit artikel