Verkiezingen in de VS

ill860
Machiel en Erika Kommers | Plaatsingsdatum: 1 december 2016 | Mexico

Als zendigswerkers van de GZB in Mexico is ons de laatste tijd regelmatig gevraagd naar de verkiezingen in de Verenigde Staten. Niet verwonderlijk gezien de retoriek van de ‘President Elect’ over de Mexicanen en Mexico. Ook al wonen wij geografisch gezien het dichts van alle GZBwerkers bij de VS, het zijn nog steeds 1800 kilometers die ons scheiden van de dichtsbijzijnde grensovergang. De band met de VS bestaat voor veel Mexicanen vooral uit handel en de vele familieleden die werken in de VS (al dan niet illegaal). Cultureel gezien voelt men zich nauwer verbonden met zuiderlijker gelegen spaansprekende landen. Het viel ons op dat men in Mexico met name met grappen reageerde op de uitslag van de verkiezingen in de VS. Verwonderlijk gezien de plannen van de nieuwe president al moet moet nog blijken wat daadwerkelijk beleid wordt en wat slechts verkiezingsretoriek was.

Wellicht dat deze onverschilligheid misschien te maken heeft met de algehele teleurstelling die Mexicanen hebben in de politiek. Zoals ook het geval is geweest in de VS uitgaande van alle politieke analyses die niemand ontgaan kan zijn. De historica Amita Shlaes schreef in het boek  'The Forgotten Man' (2007) dat er in elke maatschappij altijd een boze groep zal blijven bestaan. Shlaes legde uit waar overheidsinmenging op neer komt: 'Zodra A iets waarneemt dat hem onrecht schijnt, waarvan X slachtoffer is, spreekt A daarover met B en zij stellen dan een wet voor om het kwaad te bestrijden en X te helpen. Hun wet behelst altijd een bepaling wat C moet doen voor X. (Trouw, 14 november 2016).

Met de Presbiteriaanse kerk in Mexico werken wij aan diaconaal bewust zijn. Een proces wat met vallen en opstaan gaat, omdat men ook in de kerk voelt dat het uitreiken naar de ‘vergeten man’ de gemarginaliseerden een prijs heeft. In geld maar ook in aanzien en status. Maar laat het nu juist ook de kerk zijn die volgeling mag zijn van Jezus Christus die omzag naar hen die vergeten waren. Wie anders dan de kerk heeft de ‘vergeten man’ nodig om te horen dat God niemand vergeet. Nu in Nederland de eerste verkiezingsprogrammas gepresenteerd zijn en we de adventstijd ingaan.  Is het goed opnieuw te beseffen dat God de kerk gekozen heeft om anderen in woord en daad te vertellen dat de mens zijn verlossing alleen van Hem kan verwachten. Boze burgers zullen dan hun blijdschap hervinden in de verlossing van het evangelie.
 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.