Verstaat ge wat ge leest?

ill860
Peter en Jeannette de Groot | Plaatsingsdatum: 2 augustus 2019 | Zuid-Soedan

De afgelopen vijf weken heeft Peter lesgegeven aan een nieuwe groep theologiestudenten. Dit is de eerste groep die op Kajo Keji Christian College (KCC) begint aan een studie op bachelors niveau. Voor hen en voor Peter was en is het een flinke uitdaging.
 Hermeneutiek

Peter gaf deze periode het vak Hermeneutiek. Dat gaat over de vraag hoe we de bijbel interpreteren. Wat betekende de bijbeltekst toen en daar op het moment dat bijvoorbeeld Paulus zijn brief aan de kerk van Efeze schreef? En wat betekent deze dan voor ons hier en nu? Dat is een belangrijke vraag omdat we het hier hebben over niet zomaar een tekst die we lezen. Het gaat over het Woord van God en dat heeft betekenis! Maar de bijbel is ontstaan in een andere tijd en in een andere cultuur dan de onze in Nederland of Zuid-Soedan. Dat stelt ons voor tal van vragen. Daarover ging deze cursus.


Bril

De eerste vraag die aan de orde kwam was deze: “Kunnen we niet gewoon lezen wat er staat? Waarom zo ingewikkeld? De bijbel is toch niet onduidelijk?” Het punt is dat iedereen aan hermeneutiek doet, ook al beseft niet iedereen dat. Het is onvermijdelijk. Iedereen interpreteert de bijbel. Iedereen heeft de bril van zijn eigen geschiedenis, persoonlijkheid en cultuur op wanneer hij of zij de schriften leest. Hermeneutiek helpt ons daarvan bewust te zijn.


Veiligheid

Een aardig voorbeeld daarvan hoorden we in een preek over Psalm 84 op de college: Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God. De prediker, zonder zich daar waarschijnlijk van bewust te zijn, maakte de volgende associatie: “With God even the sparrow and the swallow can find security.” Bij God zijn zelfs de mus en de zwaluw veilig. Voor een Zuid-Soedanees vandaag is veiligheid het belangrijkste. De meesten kunnen nog altijd niet terug naar hun eigen huizen, omdat het er niet veilig is.
 
Hermeneutiek (en voor de kenners exegese) bewaart ons ervoor dat we al denken te weten wat er staat en wat het voor ons betekent. Wanneer je, zoals wij, in een andere cultuur verblijft wordt je je dat meer bewust. Als Peter preekt moet hij andere voorbeelden gebruiken dan hij in Nederland zou doen. Dat zet je telkens weer aan het denken.


...koeien noch geiten, auto noch fiets...

Bijvoorbeeld bij de Tien Geboden. Omdat deze in Nederlandse kerken veelvuldig worden gelezen, zullen ze bij velen bekend zijn. Toch was het voor ons verrassend om ze hier te lezen in het liturgische formulier voor het avondmaal van de Anglicaanse kerk van Zuid-Soedan. Het tiende gebod is daar als volgt weergegeven: You shall not covet anything that belongs to your neighbour; the neighbour’s housewife or husband, the neighbour’s children, cattle and goats, vehicles and bicycles and all other things that belong to your neighbour. Voor veel Zuid-Soedanezen is hun vee belangrijk, ja zelfs een statussymbool. Als je veel vee en veel kinderen hebt, dan doe je ertoe.


Verrassend

Ik denk niet dat er veel Nederlandse christenen zijn die gezondigd hebben tegen dit gebod door daadwerkelijk een os of een ezel te begeren. Maar statussymbolen kennen we in Nederland toch ook? Dingen waaraan we onze identiteit ontlenen. Begrijpen we werkelijk wat we lezen of horen? Soms kan het ons verrassen wanneer we ons bewust worden van onze culturele persoonlijk ‘bril’. En wanneer we het begrijpen, dan er ook naar handelen natuurlijk! Maar dat is weer een andere hoofdstuk.

Reageer op dit artikel