Vierde preekmodule

ill860
Laurens Jan en Lourina Vogelaar | Plaatsingsdatum: 6 december 2021 | Indonesië

Van welke module heb ik tot nu toe het meest genoten? Misschien toch wel de vierde preekmodule. Waarom? Omdat alle nadruk lag op Christus als centrum van de verkondiging.
 
‘Een preek zonder Christus is geen preek, maar een lezing, een betoog.’ De deelnemers zijn het gelukkig met deze stelling eens. Ze willen niets anders dan in hun preken Christus centraal stellen.
Maar hoe doe je dat als je preekt over het Oude Testament? Hoe doe je dat als in het tekstgedeelte de naam van Christus niet genoemd wordt? Ingewikkeld. Er wordt daarom heel weinig uit het Oude Testament gepreekt. Wel uit de Psalmen en uit Spreuken, maar dan houdt het toch wel een beetje op. Er is grote verlegenheid met het Oude Testament.
 
We presenteren zeven mogelijke manieren om Christus vanuit het OT ter sprake te brengen. Zeven manieren met daarbij een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Zodat het de deelnemers duidelijk is dat deze manier niet zelf bedacht is, maar Bijbelse wortels heeft. Om het u als lezer niet te makkelijk te maken, geef ik u van elke manier de bijbelteksten en daag ik u uit om eens na te denken over de verschillende manieren waarop Christus vanuit het OT verkondigd kan worden.
Micha 5:1 en Mattheus 2:6
Jesaja 53:4-6 en Mattheus 8:16,17
Psalm 22:2 en Mattheus 27:46
Jona 1:17, 2:10 en Mattheus 12:40
Exodus 17:6 en 1 Korinthe 10:4
Genesis 39:7-9 en Mattheus 4:1-11
1 Koningen 10:1-9 en Lukas 11:31

Na deze presentatie en uitleg zetten we de deelnemers in groepjes aan het werk. Elk groepje krijgt een aantal teksten uit het Oude Testament. De opdracht: 1. Welke van de mogelijke manieren om Christus te verkondigen kan bij deze tekst gebruikt worden. En 2: wat is het goede nieuws over Jezus vanuit deze Schriftlezing? Een paar voorbeelden:
- De in Deuteronomium 18 beloofde profeet heeft God voor ons doen opstaan: Jezus, wiens onderwijs we ter harte dienen te nemen.
- Niet alleen de rug van de dichter van Psalm 129 is open geploegd. Ook de rug van Jezus is open geploegd (toen Hij gegeseld werd). Zo is hij hen die lijden nabij. Dit lijden heeft Jezus voor ons overgehad om ons te redden. Hoe bijzonder.
- Abraham lijkt in zijn bidden voor Sodom (Lot) op Christus die aan de rechterhand van de Vader voor ons bidt. Jezus overtreft Abraham, omdat Jezus niet alleen bidt voor rechtvaardigen, maar ook voor ons, zondaren.
- De diepste vervulling van Maleachi 4 vers 1-3 is Jezus. Als Hij terugkomt zullen de goddelozen geoordeeld worden, maar de oprechte gelovigen zullen voor eeuwig schuilen onder de schaduw van Gods vleugels.
 
Tijdens deze vierde preekmodule kwamen ook nog andere thema’s aan de orde, maar vooral het in deze blog beschreven thema gaf mij vreugde. Ineens voelde ik het weer haarscherp: het gaat om Christus! Altijd! Om Hem alleen. Hij is ons gegeven tot rechtvaardiging, heiliging en verlossing. Ik voelde ook hoe mij een spiegel werd voorgehouden. Heb ik in mijn verkondiging Christus wel genoeg centraal gesteld? Drupte het bloed van de verzoening de harten van mijn hoorder binnen, als ik de Schriften uitlegde en toepaste? Laten we in de verkondiging boven alles hoog opgeven van Christus. Hij is het die verlost uit alle nood en zet op de weg van eeuwig leven. Lof aan Christus.

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.