Waar groeit de kerk?

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 27 mei 2019 

Het Pinksterfeest is het begin van een wereldwijde groei van de kerk. In sommige perioden was deze groei onstuimig, in andere tijden ging het langzaam en leek de groei te stagneren. In Nederland en in een groot deel van de westerse wereld groeit de kerk niet, maar lijkt die op retour. Op andere plaatsen hoor je bemoedigende verhalen over groeiende gemeenten. Soms sterk, soms klein en verrassend. Woonden eerder de meeste christenen in Europa en Amerika, dat is steeds meer verschoven naar Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

 

Azië

In verschillende landen in Azië groeit het aantal mensen dat christen wordt enorm. Elke week worden er honderden nieuwe gemeenten gestart. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar het lijkt erop dat nergens ter wereld de kerk zo enorm groeit als juist daar. Tegelijkertijd wordt de godsdienstvrijheid in een aantal landen steeds verder ingeperkt en is er veel weerstand vanuit de familie, vrienden en overheid als mensen christen worden.


Filipijnen

Sinds het begin van de 21ste eeuw is het aantal protestantse kerken enorm gegroeid: in nog geen twintig jaar tijd is het aantal gemeenten toegenomen van 51.300 in 2000 naar 78.000 gemeenten nu.
 

Nepal

De Nepalese kerk groeit niet alleen ín Nepal hard, maar ook buiten Nepal. Naar schatting 10 miljoen Nepalezen werken als arbeidsmigrant in o.a. India, het Midden-Oosten en Maleisië. In al die landen starten christelijke Nepalezen nieuwe gemeenten en zo komen veel Nepalezen ook buiten hun land tot geloof.
 

Thailand

Tot nu toe woonden er in het boeddhistische Thailand nauwelijks christenen, maar er is iets in beweging gekomen. In 2018 zijn er in Centraal-Thailand meer dan 7.000 mensen tot geloof gekomen en tienstallen gemeenten ontstaan.


Centraal-Azië

In Centraal-Azië (Azerbeidzjan, Kirgizië, Kazachstan, Oezbekistan en Tadzjikistan) is de godsdienstvrijheid beperkt, maar ook daar groeit het aantal gelovigen. Zo waren er afgelopen jaar ca. 2200 mensen die een Bijbelcursus binnen het TEE-programma volgden (TEE = Theological Education by Extension) en het aantal cursisten neemt jaarlijks toe.
 

Cuba

Kerkplanting staat bij de kerk op Cuba hoog in het vaandel. Bijzonder is het om te zien hoeveel ‘drive’ er bij christenen op Cuba is om het Evangelie dat zij ontvangen hebben weer door te geven aan anderen. Exacte cijfers over de groei van de kerk zijn er niet, maar alleen al bij een van de kerken waar de GZB mee samenwerkt is het aantal gemeenten in 20 jaar tijd gegroeid van 238 naar 7.039.
 

Nicaragua

De Nicaraguens is een religieus mens. Voor 97% van de mensen bestaat God en de overgrote meerderheid geeft aan gelovig te zijn. Van oudsher is Nicaragua een katholiek land. Inmiddels rekent 30% van de inwoners zich tot het protestantisme. De groei van het protestantisme komt vooral tot stand door charismatische beweging tot uitdrukking komend in grote diversiteit van pinksterkerken.
 

Midden-Oosten

In het Midden-Oosten loopt in veel landen het aantal christenen door oorlogsgeweld, toegenomen druk en emigratie sterk terug. Tegelijkertijd is er op andere plekken toch sprake van groei en toenemende belangstelling voor het Evangelie: in Iran groeit het aantal huisgemeenten sterk en ook in Egypte worden door de Presbyteriaanse Kerk jaarlijks nieuwe gemeenten gesticht.
 

Noord-Afrika

De kerk in Noord-Afrika leek zo goed als verdwenen. Het merendeel van de bevolking is moslim. Toch is ook hier de laatste jaren echt iets aan het veranderen: met name in Algerije maakt de kerk momenteel een sterkte groei door en is er veel belangstelling voor de Bijbel.
 

Rwanda

In Cyangugu, één van de armste en minst ontwikkelde gebieden van Rwanda, groeit de kerk hard. Er worden nieuwe gemeenten gesticht en veel kerken gebouwd. Aan enthousiasme geen gebrek. Maar de meeste voorgangers, evangelisten en kerkplanters hebben nauwelijks tot geen opleiding gehad.


Zimbabwe

Vorig jaar trokken 500 gemeenteleden van de Hervormde Kerk in Zimbabwe naar nog niet met het Evangelie bereikte dorpen in het noorden van het land om daar de mensen over Jezus te vertellen. 800 mensen kwamen tot geloof.
 

Afrika - diverse landen

Ook in landen zoals Kenia, Ethiopië, Congo en Mozambique groeit de kerk. Daardoor is er een groot tekort aan predikanten en andere leidinggevenden. De GZB vindt het dan ook erg belangrijk om juist daar in te investeren.
 

Roemenië

Na de val van het communisme groeit de kerk in Oost-Europa, maar nergens in Europa groeit het protestantisme zo snel als in Roemenië. Er wonen nu naar schatting 1 miljoen protestanten.
 

Dit is geen compleet overzicht; alleen landen waar de GZB partnerkerken ondersteunt, worden genoemd.
 

Meer lezen? Verhalen over de groei van de kerk vindt u in de pinksterspecial van Alle Volken, het magazine van de GZB. Wilt u deze en andere uitgaven ontvangen, word dan lid van de GZB via www.gzb.nl/ikwordlid.

Reageer op dit artikel