Waarom uitzending naar Noordoost-Duitsland?

ill860
Gerard en Janneke de Wit | Plaatsingsdatum: 18 oktober 2017 | Duitsland

Bovenstaande vraag krijgen we de laatste tijd redelijk vaak.
Duitsland staat bij veel mensen bekend als een welvarend land, waar de kerktorens toch ruim vertegenwoordigd zijn. Waarom zou daar een Nederlands gezin naartoe moeten?


Het naoorlogse verleden heeft zijn sporen nagelaten in het huidige Duitsland. Veertig jaar lang hebben Oost en West zich los van elkaar ontwikkeld en deze verschillen zijn zichtbaar tot op de dag van vandaag. Hoewel de Berlijnse muur en het IJzeren Gordijn fysiek weg zijn, is deze er voor veel mensen onzichtbaar nog wel. “Der Mauer im Kopf” wordt het wel genoemd. Nog altijd zijn de verschillen tussen Oost en West groot. In cultuur, mentaliteit, normen en waarden, welvaart en wereldbeeld. Wie iets beter naar het voormalige Oost-Duitsland kijkt, zal opmerken dat verrassend veel gezinnen in armoede leven. Er is veel werkloosheid en hopeloosheid. Mensen vluchten in alcohol en drugs, kinderen worden verwaarloosd en er is sprake van een opvallende geestelijke leegheid en onwetendheid.

Typerend voor deze geestelijke leegheid is een antwoord van een meisje op de vraag: “Geloof je in God?” Waarop zij antwoordde: “Ah nein, ich bin ganz normal”. Als je gelooft in God, dan ben je dus niet normaal…

Dit meisje is geen uitzondering. Geloven in God is namelijk tijdens het communistisch bewind na WO2 systematisch de samenleving uitgewerkt. Het was niet verboden om christen te zijn, maar het beperkte bijvoorbeeld de opleidingskansen voor je kinderen wel enorm. De staat was het ideaal. Het gevolg is, dat er in Oost-Duitsland een generatie opgegroeid is en nu kinderen opvoedt, die zich totaal geen voorstelling kan maken bij het woord ‘God’. Het wereldbeeld voor de meeste mensen is volledig plat en de kerk speelt vrijwel geen rol meer in de samenleving.

Zo bezoekt in de stad Schwerin – waar wij naartoe hopen te gaan – nog slechts een half procent van de inwoners op zondag een kerk. Een half procent! Daarmee is Oost-Duitsland (het stukje Europa waar de Reformatie 500 jr. geleden begon) één van de meest atheïstische gebieden ter wereld geworden. De basis is daar vrijwel totaal verdwenen.

Ter illustratie onderstaand grafiekje:


Bron: https://www.welt.de/politik/deutschland/article114889749/Ostdeutschland-die-unglaeubigste-Region-der-Welt.html
 

Onze misse – liefde, hoop en vrede voor Schwerin

Er is bij ons een verlangen gegroeid om ons leven te willen gaan delen met de mensen in de stad Schwerin. We willen er letterlijk ZIJN voor mensen die geen idee hebben wie God is. Door relaties op te bouwen en deel uit te maken van hun leefwereld, hopen we dat we iets mogen gaan doorgeven van de hoop die in ons is en mensen in contact te brengen met God en met het leven met Hem. We mogen onze kracht om dit te gaan doen halen uit God zelf en dit werk niet in eigen kracht doen. Wij gaan er dan ook heen omdat we geloven dat God ons daarheen roept om door ons heen Zichzelf daar bekend te maken.

Omdat we geloven dat Hij een boodschap van redding heeft voor mensen die hopeloos zijn, omdat ze niet kunnen meekomen met het kapitalisme en geen toekomst meer zien.

Omdat we geloven dat Zijn boodschap van liefde niet beperkt mag blijven tot de St. Janskerk of andere kerken, maar dat het evangelie ook bekend moet worden in deze Duitse stad, waar zo velen geen idee hebben van een God die om hen geeft.

En we geloven dat God ons wil gebruiken om de liefde die wij hebben ontvangen te mogen doorgeven en vrucht te dragen.


Hoe hopen we dat te gaan doen?

We willen contacten gaan leggen met buren en mensen die we tegenkomen bij bijv. de kinderopvang. Om een luisterend oor te zijn, een open huis te hebben en vertrouwen van mensen te zoeken. Janneke zal zich bijvoorbeeld gaan aansluiten bij een ontspannings- en praatgroepje voor moeders met jonge kinderen. We zullen ons inzetten voor naschoolse opvang met warme maaltijden voor kinderen die onder de armoedegrens leven. Ook zullen we vanuit de Freie evangelische Gemeinde (FeG), waar we ons bij aansluiten, de tijd nemen om uit te zoeken welke projecten er zijn of nog opgestart kunnen worden. We gaan dus ook daar verder ontdekken en zoeken naar wat God met ons van plan is in Schwerin.


Doet u/jij mee met ons?

We willen u/jou vragen voor ons te bidden en ons, indien mogelijk, financieel te steunen. Aanmelden kan via de knop rechts bovenin deze website.


Bedankt voor uw/jouw betrokkenheid!

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.