‘Week van gebed’: samen bidden als gezin is een revolutie

ill860
Leendert en Nelleke Wolters | Plaatsingsdatum: 1 maart 2017 | Tsjechië

Een van de klassieke projecten van de Evangelische Alliantie is de Week van gebed. Klassiek, omdat vrijwel alle allianties in de hele wereld in januari hun achterban aansporen tot gebed. Zo ook vorige maand in Tsjechië.

De traditie van de Week van gebed begon in 1861. Maar meer nog dan traditie misschien, is het een kwestie van principes. Wat we ook doen: het begint altijd met gebed - ook bij ons werk hier in Tsjechië.
Misschien zijn dat ook wel de twee woorden die de evangelicale beweging typeren: gebed en actie. We bidden en steken de handen uit de mouwen. Bidden vanuit een verlangen naar vernieuwing van de kerk en gerechtigheid in de wereld. En aan de slag gaan, om te handelen vanuit de principes van het Koninkrijk.

De Tsjechische Evangelische Alliantie koos dit jaar voor kinderen en jongeren als thema voor de nationale gebedsweek. Verschillende organisaties die actief zijn in het jeugdwerk droegen hun steentje bij en schreven korte overdenkingen voor de dagen van deze week, en droegen gebedspunten aan. Voor tieners en jongeren organiseerde de organisatie Modlitby 24-7 op tientallen plaatsen een 24-uurs gebedswake. 
In veel kerken en gemeentes door het hele land kwamen op een of meerdere avonden van de week gemeenteleden samen om te bidden voor jongeren ín de kerk, buiten de kerk, voor scholen, pleegzorg en gezinnen. Sinds het einde van het communisme zijn kinderen nadrukkelijk in beeld in het kerkenwerk. En dat is nodig ook, want in tegenstelling tot Nederland zijn er nauwelijks christelijke scholen en verenigingen. Ook groeien veel kinderen op in bredere familieverbanden waar niet iedereen gelovig is. Dus is de kerk vaak de enige plek waar ze iets horen over geloof en de Bijbel. 

Vorig jaar, ergens rond de zomer zaten we op kantoor met elkaar te brainstormen. Hoe pakken we dit project aan, en welke subthema’s krijgen een plekje? Op dat moment realiseerden we ons, dat een gebedsweek voor kinderen en jongeren pas werkelijk tot zijn recht zou komen, wanneer we ook mét hen zouden bidden. 
We keken rond, onder andere bij het materiaal dat Missie Nederland elk jaar uitgeeft: speciale gebedsgidsen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Zoveel verschillende materialen leek een maatje te groot voor ons. Tot we bedachten dat we materiaal voor gezinnen konden maken. Op dat moment ontstond er een interessant gesprek. 
Ik vertelde dat wij als gezin gewend zijn om regelmatig met onze kinderen te bidden. We gebruiken dan bijvoorbeeld de Samenleesbijbel en praten na het Bijbellezen na over de vragen die erbij staan afgedrukt en we bidden naar aanleiding van de thema’s. Zo leren onze kinderen te bidden en ontdekken ze ook de kracht van gebed.
Maar mijn Tsjechische collega’s aarzelden. Een klein boekje uitgeven om te stimuleren dat ouders een week lang dagelijks met hun kinderen zouden bidden? Dat was revolutionair. Waarom? Omdat de meeste ouders in de kerken van nu vaak geen religieuze achtergrond hebben of tijdens het communisme opgroeiden. Een tijd waarin het jeugdwerk in de kerk zeer beperkt was; het werd beschouwd als hersenspoelen. De consequentie hiervan is dat heel veel ouders niet weten hoe ze het bidden met hun kinderen moeten aanpakken. Ze kunnen niet putten uit het voorbeeld van hun ouders of grootouders.

 

Duizenden boekjes

Uit het feit dat ik dit artikel schrijf, blijkt natuurlijk dat we over die aarzeling heen gekomen zijn. We  hebben duizenden kleurrijke boekjes verspreid in de Tsjechische kerken. Juist omdát het tegen-cultureel is, wilden we het oppakken als thema en de familiegebedsgids uitbrengen als een pleidooi om te bidden als gezin, want, zo schreef de algemeen secretaris van de Evangelische Alliantie: als ouders hebben voor alles de plicht om onze kinderen in te wijden in het geloof én hen in relatie te brengen met God. 
En op typisch Tsjechische wijze sloot hij zijn voorwoord af met een dubbele ontkenning: we hebben niet de tijd om niet met onze kinderen te bidden.

Deze Column verscheen eerder in het Friesch Dagblad.
 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.