Werken in Windhoek

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 15 mei 2017 

Ds. René de Reuver, scriba generale synode PKN, is in Windhoek (Namibië). Hij bezoekt de assemblee van de Lutherse Wereldfederatie en heeft een ontmoeting met de door de GZB uitgezonden medewerkers Daan en Judith van der Kraan.
 
‘Heeft het wel zin om in dienst van de zending van Nederland naar Namibië te gaan, een land waar 90% christen is?’ Deze vraag hoefde ik aan Daan en Judith van der Kraan niet te stellen. Zij hadden zichzelf die vraag al gesteld, voordat zij in januari 2016 vanuit de hervormde gemeente van Dordrecht, via de GZB, werden uitgezonden. Het antwoord op deze vraag zag ik vrijdag 12 mei jl. met eigen ogen.
 
Als afgevaardigde van onze kerk woon ik de twaalfde assemblee van de Lutherse Wereldfederatie bij. Afgevaardigden van Lutherse kerken uit 98 landen komen bijeen in Windhoek om te vieren, na te denken en beleid te maken voor de komende jaren. Het thema van de Assemblee is ‘Liberated by God’s grace’. De ontdekking van Luther van 500 jaar geleden - Gods genade bevrijdt - wordt op op allerlei wijze uitgewerkt en geactualiseerd.
 
Plek waar we niet willen wonen
De ontmoeting met Daan en Judith gaf extra diepgang aan dit thema en aan mijn verblijf in Windhoek. Bij de vergaderzaal van de assemblee pikte Daan mij op. Als eerste bezochten we zijn werkplek: het Namibian Evangelical Theological Institute (NETS). Lukas Katenda Kaluwapa, de directeur van het instituut, ontving mij gastvrij. Openhartig deelde hij zijn vreugde en zorg over het instituut, de kerk en de sociale situatie van Namibië. De hulp vanuit het buitenland betekent veel voor het instituut. Naast de lessen in het seminarie ontwikkelt Daan afstandsonderwijs, zodat studenten die niet niet naar het instituut kunnen komen toch theologie kunnen studeren.

 
Na dit bezoek gidste Daan mij door Katutura, de armste wijk van Windhoek. Het enorme verschil met de hotel waarin ik verblijf raakt me. In dicht tegen elkaar gebouwde zinken ‘huisjes’ wonen duizenden mensen. In de 60-er jaren van de vorige eeuw werden zwarte Namibiërs verplicht hier te gaan ‘wonen’. De naam Katutura zegt over alles de kwaliteit van deze wijk: ‘plek waar we niet willen wonen’. Als Daan me dit niet had laten zien, was mijn beeld van Windhoek en van Namibië te eenzijdig geweest. Ook uit deze wijk komen studenten naar het NETS!
 
Hierna bezochten we de werkplek van Judith van der Kraan. Als psycholoog werkt zij voor Trauma Healing: een christelijke organisatie die via gesprekken en training mensen helpt hun trauma’s te herkennen, te bespreken en te verwerken. Het was verrassend te zien hoe behulpzaam de Bijbel hierbij is.
 
Dat Daan en Judith inmiddels goed thuis zijn in Windhoek bleek wel uit de keuze van hun favoriete eethuisje. Onder een Namibische boom hebben we hier heerlijk gegeten en uitvoerig doorgepraat over hun en mijn ervaring in Namibië.
 
Bevrijd door Gods genade
Dit bezoek maakte het thema van de assemblee, bevrijd door Gods genade, concreet. In vrijheid dienstbaar leven vanuit de genade van God, heeft alles van doen met zending. Tot deze dienst worden we geroepen, meestal dichtbij soms ver weg. Gelukkig houdt Gods Geest zich niet aan enige landsgrens.
 
Ds. René de Reuver, scriba generale synode

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.