Word Zendingsmaatje van...John en Marjan Lindhout

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 20 mei 2020 
Wij, John en Marjan Lindhout verlangen om onszelf in te blijven zetten voor onze naaste in Nicaragua, ook al zijn we op dit moment noodgedwongen teruggekeerd naar Nederland vanwege de onrustige situatie rondom het Corona-virus. Zaterdag 23 mei vertellen we hierover tussen 10.00 en 12.00 uur op Groot Nieuws Radio.

Het verlangen om ons in te zetten voor onze naaste in Nicaragua leeft al langere tijd in ons hart. “Looft de Heere, roept Zijn naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.” Deze tekst kregen we mee bij ons trouwen en we voelen ons gezegend om vanaf begin 2018 deze opdracht in Nicaragua in de praktijk te brengen.

We ondersteunen als diaconaal/kerkelijk werkers de jonge kerkelijke gemeenten van Iglesia Reformada in de verdere verzelfstandiging op zowel kerkelijk als diaconaal terrein. Ook helpen we het kinder- en jeugdwerk in de kerken verder te ontwikkelen. Onze dochter Sophie is mee uitgezonden naar Nicaragua en volgt de internationale highschool.

Deelt u of jij ook ons verlangen? Word dan ons Zendingsmaatje!

Reageer op dit artikel