Word Zendingsmaatje van...Leendert en Nelleke Wolters

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 12 oktober 2020 Wij zijn Leendert en Nelleke Wolters. Samen met onze kinderen Jesse en Chaja wonen we sinds 2013 in Praag, de hoofdstad van Tsjechië. Dit is een van de meest geseculariseerde landen van Europa. Op veel plekken is de kerk nauwelijks zichtbaar of zelfs helemaal afwezig. Minder dan 1% van de 10 miljoen Tsjechen is evangelisch/ reformatorisch christen. De rol van christenen in de samenleving minimaal.

Het raakt ons diep dat zo veel mensen de Here Jezus (nog) niet als hun persoonlijke verlosser kennen. Het is ons verlangen dat een nieuwe generatie christenen een verandering teweeg zal brengen in de Tsjechische maatschappij.

Leendert werkt voor de Tsjechische Evangelische Alliantie, waar hij zich beleidsmatig onder andere bezighoudt met het stichten van nieuwe kerkelijke gemeenten. Nelleke geeft Engelse les aan bewoners die in de wijk wonen rondom de kerk waar we lid van zijn. Op deze manier hopen we onder de zegenende en beschermende handen van onze God, bij te dragen aan de bouw van Zijn Koninkrijk.

Wil jij ons hierbij ondersteunen? Word dan ons Zendingsmaatje!Reageer op dit artikel