​Zending doe je samen

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 17 februari 2020 

Diaconale reizen zijn een waardevol middel om zendingswerk concreet dichterbij te brengen en kerkgangers actief in te schakelen. Zendingswerk doe je namelijk samen. Steun vanuit het buitenland is onmisbaar voor het zendingsveld. Daarom probeer ik op verschillende wijzen de Nederlandse kerk te verbinden met de Franse kerk. De Franse protestantse christenen te laten ervaren deel te zijn van Gods grote wereldkerk. En de Nederlandse christen de mogelijkheid te bieden over z’n eigen grens heen te kijken, een andere cultuur te ontmoeten, z’n leven te delen en z’n levensblik te verbreden.
 
De GZB waarvoor ik werkzaam ben, organiseert ieder jaar Experience reizen om jong en oud te stimuleren betrokken te zijn op de nood van mensen ver weg en dichtbij. Juist in de ontmoeting met de ander en zijn cultuur, ontdek je wat het betekent om een naaste te zijn.
Reisleider Ditty Meerkerk: ‘Ik merk aan mezelf dat ik het christen-zijn veel praktischer ben gaan zien in het samen optrekken en iets betekenen voor een kwetsbare gemeente. Gewoon er zijn voor elkaar kan al zó goed doen. Ik heb dat ook gezien in de groep. Een zieke vrouw bezoeken en een lied voor haar zingen, waarvan je later hoort dat ze ons zingen als engelengezang heeft ervaren. Het heeft mij erbij stilgezet dat God mensen op je pad brengt waarvoor echte aandacht al zoveel waard is’.
 
Extra handen welkom
Soms gaan veranderingsprocessen in de kerken waar ik werkzaam ben langzaam, ontbreken soms letterlijk ‘extra handen’ en ‘kracht’ om zo’n gemeente daadwerkelijk een stap verder te brengen. De inzet van diverse diaconale groepen uit Nederland helpt mij om net dat zetje te kunnen geven in de gemeente wat nodig is. In korte tijd een klus klaren en concrete investeringen kunnen doen in mensen die dat nodig hebben.
‘De afgelopen dagen met jullie was een ware vreugde. Ik heb dàt teruggevonden wat ik gemist heb en te lang aan de kant heb gezet: de onderlinge gemeenschap met mede christenen. Het vervolg vraagt me om opnieuw m’n geloof te leven in verbinding met m’n kerkelijke gemeente. Kom snel, heel snel terug!’ (Gilles)
 
Duurzaamheid in contacten
Mijn verlangen is dat er méér duurzame verbondenheid ontstaat tussen de Nederlandse kerk en een Franse lokale gemeente, omdat we zoveel van elkaar kunnen leren en voor elkaar tot zegen kunnen zijn. Een Nederlandse kerk zou net dát steuntje in de rug kunnen zijn voor een Franse gemeente in het overeind blijven staan in het grote seculiere Frankrijk. Door hun kleine aantal verkeren ze daar vaak in de ‘overlevingsstand’. Prachtige missionaire projecten kennen ze, maar die zijn met weinig dragende schouders moeilijk vol te houden. Een leerzaam proces gezien het feit dat de secularisatie in Nederland verder gaat. De setting van Frankrijk, waar kerk en staat strikt gescheiden zijn, kan zo maar op een dag de onze worden. Diaconale - of gemeentereizen kunnen een middel zijn om die verbondenheid vorm te geven en tot ‘adoptie’ te komen.

Voorbeelden


Zo heeft de CGK-gemeente van Goes in 2018 de kleine gemeente van La Grand Combe geholpen met het realiseren van hun jeugdhonk. Het samen klussen, samen eten, samen je geloof belijden heeft verbindend gewerkt. Afgelopen oktober ben ik met 24 gemeenteleden van La Grand Combe op bezoek geweest in de kerk van Goes. ‘Als kleine Franse gemeente voelen we ons soms hulpeloos, maar we hebben door deze reis de verzekering ontvangen dat we niet alleen zijn om onze missie als christen op aarde te volbrengen. We hebben de Nederlandse christen-ander hard nodig! We zien uit naar blijvende verbondenheid met Goes.’ (dominee Jean-Yves Peter)
 
Oud-deelnemers van de GZB-Experiencereizen naar Le Mas d’Azil zijn spontaan tot een jaarlijkse Paas-bemoedigingsreis gekomen. Voor de diverse paasvieringen zetten ze hun muzikale gaven en talenten in. De Fransen kijken nu al met verlangen uit naar hun komst.
Dominee Bernard: ‘Gelovige jongeren die met een lach op hun gezicht en op een dynamische manier dienen zijn een waar cadeau voor ons. Het zet ons weer in beweging. Ik hoop dat ze terugkomen.’
De PKN-gemeente van Gorinchem heeft in 2018 de handen uit de mouwen gestoken en de kapel van St Matthieu-de-Trévers geschilderd en voorzien van een nieuw liturgisch centrum. Afgelopen oktober was de inauguratie en was een delegatie van Gorinchem present. Voor de toekomst wordt o.a. gewerkt aan een Frans-Nederlandse gezinsvakantie. Mooi hoe contacten zich verdiepen en creatieve initiatieven van verbondenheid geboren worden.
 
Tot slot
Kijken over de grens van je eigen cultuur, verrijkt en kleurt je leven. Voor de Fransen een enorme bemoediging, voor de Nederlandse kerk een onvergetelijke ervaring. Zo’n reis een idee voor uw gemeente? De gemeente van Le Brouzet- les-Alès zoekt voor de zomer 2020 nog helpende handen voor het opknappen van de pastorietuin en het realiseren van hun missionaire zomeractiviteiten. ‘k Zie er naar uit om met u aan de Franse slag te kunnen gaan, zendingswerk doe je samen!
(Informatie is te vinden op www.gzbexperience.nl of www.serve-travel.nl/carrefour-bethanie. Mijn e-mailadres is: hsmit.ere@gmail.com)
 
Harriëtte Smit (Aix-en-Provence, Frankrijk)
 
(Eerder geplaatst in Confessioneel Credo januari 2020)

Reageer op dit artikel