Zending in tijden van corona

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 19 maart 2020 

‘We hebben geen antwoorden. We vertrouwen op God.’

 
Overal ter wereld worden er ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Grenzen gaan dicht, scholen worden gesloten, bijeenkomsten kunnen niet doorgaan en in verschillende landen is er zelfs een verplichte thuisquarantaine. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor onze partnerkerken, de zendingswerkers en de voortgang van de projecten waar de GZB bij betrokken is.
 
Net als in Nederland staan onze partnerkerken voor veel vragen. Is het nog verantwoord om kerkdiensten te houden? En zo ja, met hoeveel mensen? Hoe ga je om met gelovigen die de maatregelen niet serieus nemen, omdat ze ervan overtuigd zijn dat God hen beschermt? En wat moet je als kerk doen als de overheid ontkent dat er een crisis is, terwijl al duidelijk is dat de gezondheidszorg een grote ziekte-uitbraak niet aan zal kunnen? Mensen zonder vaste baan die leven bij de dag worden nog eens extra getroffen door de gevolgen van het virus. Wat kan de kerk voor hen betekenen?
 
Het werk gaat door!
Het is duidelijk dat er op dit moment veel activiteiten worden stilgelegd en uitgesteld. En toch gaat het werk ook door! Kerkdiensten en bemoedigingen worden online uitgezonden, theologiestudenten krijgen afstandsonderwijs en waar nog verantwoord zijn er samenkomsten in kleine groepen. Ook gaan projecten voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving zoveel mogelijk door, zoals daklozen- en verslaafdenopvang. Op veel plaatsen nemen kerken hun verantwoordelijkheid in het delen van goede informatie, juist in tijden dat er zoveel verwarrende informatie de ronde doet. Predikanten en gemeenteleden worden bijvoorbeeld via sociale media en Whatsapp opgeroepen om de overheid te gehoorzamen en maatregelen te nemen tegen besmetting. Ook worden er bij kerken informatiepanelen opgehangen over de nieuwe manier van elkaar begroeten, fysieke afstand, handen wassen en hoe te handelen bij symptomen van corona.
 
Vertrouwen op God
Voor de zendingswerkers zijn het ook onzekere tijden. Doen ze er goed aan om te blijven of is het verstandiger om terug te komen? Wat als de gezondheidszorg tekort schiet? Of als een familielid in Nederland ziek wordt of overlijdt? Zijn er dan nog wel vluchten terug naar Nederland? In korte tijd moeten er belangrijke beslissingen genomen worden. Projecten worden stilgelegd, taalstudies lopen vertraging op, verlof, reizen en familiebezoeken moeten worden uitgesteld. In alle stress is het niet altijd makkelijk om nuchter te blijven. Maar zoals een zendingswerker schreef: ‘We hebben geen antwoorden. We vertrouwen op God.’
 
Help mee
De GZB doet al het mogelijke om de werkers en partners te ondersteunen. We staan in nauw contact met hen, bewaken de voortgang van al onze projecten en blijven zoeken naar mogelijkheden. Juist ook om te voorkomen dat kwetsbare mensen onevenredig geraakt worden omdat activiteiten waar zij afhankelijk van zijn gestopt worden. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. Helpt u mee om het zendingswerk door te laten gaan?

Lees hier verhalen van hoop. 

Geven kan via www.gzb.nl/doneren. Heel hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid!

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.