Zet je stad in beweging!

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 6 juni 2018 

In de meivakantie hebben we als kerkelijke gemeente in Aix-en-Provence mee gedaan aan Bouge ta ville. Een initiatief van alle lokale kerken samen en van Jeunesse pour Christ (Youth for Christ).
 
Drie dagen lang werden er sociale acties gehouden in de stad om de inwoners van Aix-en-Provence Gods liefde te laten proeven en ontmoeten. 140 volwassenen uit diverse protestantse kerken deden mee en een dertigtal jongeren participeerden in het gelijktijdig georganiseerde tienerkamp.
‘Bouge ta Ville’ (Zet je stad in beweging) is in 2008 ontstaan uit het verlangen van diverse jonge christenen in Mulhouse en omstreken, geïnspireerd door vergelijkbare evenementen in Europa (Soul in the City & AJC Strasbourg), met als belangrijkste doel: je dienstbaar inzetten voor de stad en haar inwoners. Deze visie is gelanceerd tijdens het eerste Bouge ta Ville-evenement in de zomer van 2010. Jongeren uit verschillende Franse regio’s kozen bewust om een week lang zich in te zetten om de ander te dienen. Te geven in plaats van te ontvangen, acteur te zijn in plaats van spectateur (toeschouwer) en getuige te zijn van Jezus Christus.
 
Hele land
Sindsdien wordt Bouge ta Ville georganiseerd in meer dan twintig Franse steden, van noord naar zuid
en van oost naar west: Agen, Altkirch, Amiens, Antony, Bangui (Centrafrique), Grenoble, Le Havre, Liège (Belgique), Lille, Lyon, Montauban, Montbéliard, Mulhouse, Nancy, Nantes, Paris, Rennes, St-Etienne, Tours et Valence.
 
Bouge ta Ville is een evenement van enkele dagen, dat in Aix-en -Provence werd georganiseerd door alle protestantse kerken samen. Met als doel duurzame contacten bouwen tussen de diverse kerken onderling en zo als één kerk samen bidden en zoeken naar de vrede voor de stad (naar aan leiding van Jeremia 29:7). Om dat verlangen leidend te laten zijn werd in Aix de naam ‘Bouge ta ville’ omgedoopt naar ‘Aix, je t’aime!’ (Aix, ik houd van je!). Dit was zichtbaar op de rode T-shirts van de deelnemers. Aix, kreeg zo letterlijk kleur die dagen.
 
Dienen en liefhebben werd concreet gemaakt middels sociale acties van allerlei aard: het bezoeken van ouderen in het bejaardentehuis, spelletjes voor de kinderen en aandacht voor hun ouders in diverse stadsparken, een voetbaltoernooi voor de tieners, afval opruimen op straat, eten en kleding uitdelen aan zwervers, het geven van free-hugs, het bezoeken van vluchtelingen et cetera. Activiteiten die beantwoorden aan de nood van de betreffende stadswijken. De actieweek was bedoeld om als christenen samen te getuigen op publieke plekken en de liefde voor de naaste, zoals we die vinden in de bijbel, concreet uit te delen aan de mensen die we ontmoeten.
 
Iedere morgen was er een moment van lofprijzing en gebed, een Bijbelstudie en een gericht toerustingsmoment met betrekking tot je gekozen middag-activiteit. ’s Middags was er de outreach. Zelf ben ik betrokken geweest bij de groep die zwervers in de stad hebben opgezocht.
Lopend in drietallen door de stad hebben we zwervers aangesproken en koffie, thee en kleding uitgedeeld. Ik heb de rauwe kant van deze stad beter leren kennen. Mooie, moedige mensen ontmoette ik die dankbaar waren voor liefde en aandacht.
Geraakt was ik door één van de zwervers, Christophe, die verrast was door onze ‘gratis’ aandacht voor hem: ‘Waarom verspillen jullie je tijd aan mij? Schrikt mijn gezicht jullie niet af? Maak ik jullie niet bang?’ Veel mensen lopen hem om die reden vaak voorbij. Er is niets mis met z’n gezicht, en dat hebben we wel een aantal keren herhaald. Er verscheen bij hem een glimlach. Een dankbare missie die middag.
Vrede, vreugde en liefde voor de stad was de gezamenlijke drager van deze ‘Aix-ik-houd-van-je-week’.
 
Op zondag werd de week afgesloten met een openluchtdienst. De gegeven getuigenissen onderstreepten de impact van deze week op de stad en haar inwoners. Een week die de onderlinge éénheid heeft bevorderd tussen de diverse kerken, harten van stadsbewoners heeft geraakt en de straten van Aix iets meer kleur heeft gegeven. Gods liefde leven en uitdelen is echter niet iets van één week, maar vraagt om een dagelijkse manier van leven. Wordt vervolgd dus.
 
Harriëtte Smit is landelijk jeugdwerkkadviseur bij Unepref en is dienst van de Union Nationale des Églises Protestantes Réformées Évangéliques de France. Ze woont in Aix-en-Provence
 
Dit artikel verscheen eerder in het Friesch Dagblad.

Reageer op dit artikel