Over GZB

Visie en missie GZB


De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland. Al meer dan 100 jaar delen wij het Evangelie, samen met gemeenten over de hele wereld. 
 

Visie: Het Evangelie voor iedereen

Door het delen van het Evangelie willen we dat mensen over de hele wereld God leren kennen, een plek vinden in een gemeente en groeien in geloof.

Missie: Open gemeenten

Samen met kerken wereldwijd werkt de GZB aan het stichten en opbouwen van gemeenten. Gemeenten waar geloof zich verdiept, waar iedereen welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Een plek van waaruit mensen hun geloof en leven delen!

 

 
Merkwaarden
Hoe werkt de GZB? Wat merken mensen van ons? We omschrijven het in vijf merkwaarden.
  • Gedreven – De waarde die wij zelf in het Evangelie hebben ontdekt, willen we delen met anderen. Dit drijft ons bij alles wat we doen.
  • Bewogen – Wij voelen ons nauw verbonden met mensen die kwetsbaar zijn en God nodig hebben, dichtbij en ver weg.
  • Inspirerend – Wij verbinden gemeenten wereldwijd met elkaar zodat zij elkaar kunnen inspireren en samen meer kunnen leren over wie God is.
  • Activerend – Wij delen onze gedrevenheid en bewogenheid met gemeenten zodat ook zij betrokken raken bij het werk in Gods wereldwijde kerk.
  • Verbindend – Wij geloven in de kracht van samen, verbonden in de liefde van Jezus Christus. Samen met gemeenten van over de hele wereld vormen we één lichaam, zonder grenzen. Zending verbindt. 
 
 
Hoe werken we?
Samen met lokale partners kijken we naar de vraag: wat heeft de plaatselijke gemeente in haar situatie nodig om te groeien in de missionaire en diaconale opdracht. Rond een gezamenlijk verlangen wordt een programma ontwikkeld waarin projecten van partners, (zendings)werkers en gemeenten uit Nederland een bijdrage leveren om dat verlangen te realiseren. Via een programma brengen we gaven en talenten samen om Gods wereldwijde kerk te dienen.Lees hier het Beleidsplan 2017-2021.
Er is ook een samenvatting beschikbaar. Die kunt u hier downloaden.

 
De GZB (opgericht in 1901) is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
De GZB heeft ruim vijftig zendingswerkers uitgezonden en steunt in een groot aantal landen diverse projecten.