Over GZBDe GZB gelooft dat het Evangelie levens vernieuwt en dat mensen elkaar leren liefhebben als ze God kennen. Daarom willen we het Evangelie wereldwijd delen. Dat doen we samen met gemeenten in binnen- en buitenland. We willen de onderlinge verbondenheid tussen gemeenten versterken, want we hebben elkaar nodig om samen te ontdekken wat het betekent om God en mensen te dienen. De GZB gelooft dat zending verbindt, in de eerste plaats aan God, maar ook aan elkaar. Lees het verhaal van Leendert en Marianne over ‘zending verbindt’.

 

Verhalen verbinden - Zending verbindt

Vorig jaar op de GZB-dag hoorden Leendert en Marianne Otterspeer uit Hendrik-Ido-Ambacht het verhaal van Esat Kica ui Kosovo. Dat maakte indruk. Waarom?

 
“Esat was een man die zijn zaakjes goed voor elkaar had. Maar door de oorlog met Servië moest hij vluchten en alles achter zich laten. Aangekomen in Albanië klopt hij voor eten aan op een deur waar een kruis op staat. Voor Esat was dit het symbool van de vijand: Serviërs hadden, met een kruis om de nek, zijn geliefden gedood en zijn wereld verwoest. Bij de mensen die de deur opendoen, ziet hij een liefde en warmte die hij nooit eerder heeft gezien. Hij leert Jezus kennen. Het geloof helpt hem om de jaren die volgen door te komen. Hij leeft in armoede, zijn familie kijkt niet meer naar hem om en zijn vrouw verbrandt meerdere keren zijn Bijbel. Maar samen met God komt Esat door deze moeilijke periode heen.”
 
Verhalen, zoals die van Esat, verbinden doordat ze ons een spiegel voorhouden, inspireren en bemoedigen. Wat hebben Leendert en Marianne van Esat meegenomen?
Leendert: “Esat was een gevierd man, maar uiteindelijk stond hij met lege handen. Een spiegel voor ons: ook wij denken vaak dat we het voor elkaar hebben, maar met God staan we zoveel sterker.” Marianne: “Toen Esat aanklopte bij de deur met het kruis, deden de mensen daar niets anders dan hem binnenlaten en eten geven. Heel simpel. Dat vind ik bemoedigend: als christen hoef je geen grote dingen doen. Een klein en eenvoudig gebaar kan een grote uitwerking hebben. Je hoeft alleen maar een licht te zijn, God doet de rest.” Leendert: “Voor Esat was het symbool van het kruis het symbool van de vijand. Toch klopte hij aan op een deur met een kruis en hij werd verrast. Een mooie les: stap over je drempels heen, het kan je redding zijn.”


 
Zending verbindt. De GZB deelt graag verhalen om mensen uit verschillende culturen aan elkaar te verbinden, bijvoorbeeld op de GZB-dag zaterdag 17 maart in Barneveld.


De GZB (opgericht in 1901) is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
De GZB heeft ruim zestig zendingswerkers uitgezonden en steunt in een groot aantal landen diverse projecten.