Over GZB


De GZB gelooft dat de Heilige Geest mensen tot God brengt en daarbij de geloofsgemeenschap inschakelt. Daarom verbinden wij gemeenten in Nederland met gemeenten in het buitenland. We doen dat door het delen van verhalen en het stimuleren van geloofsontmoetingen. Zo kunnen christenen over de hele wereld elkaar en anderen inspireren om te leven zoals God het bedoelt. Zending verbindt mensen met God en elkaar.

De GZB (opgericht in 1901) is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
De GZB heeft ruim zestig zendingswerkers uitgezonden en steunt in een groot aantal landen diverse projecten.