Groene GZB


In 2018 is de GZB gestart met het programma ‘Groene GZB’, een programma waarin we samen met onze partners en medewerkers willen nadenken hoe we beter voor de schepping kunnen zorgen.
 
Net als elke andere organisaties laat de GZB een ecologische voetafdruk na. Deze voetafdruk staat voor de impact die onze activiteiten hebben op het milieu en het klimaat. Er is een groeiend besef dat ook de GZB verantwoordelijk is voor het goed omgaan met de schepping. Wat kan er beter als het gaat om kantooractiviteiten, reizen en de projecten die we steunen?
 
Niet alleen in Nederland, maar ook met onze partners, de wereldwijde kerk, willen we werken aan bewustwording van de impact die mensen hebben op de schepping. Heel concreet willen we met een aantal projecten daar een positieve bijdrage aan leveren.
 
Door het wereldwijde karakter van ons werk wordt er veel gereisd. Graag willen we de vliegreizen die we maken compenseren. Dat kan via al bestaande organisaties, maar er zijn ook mogelijkheden om dat te doen via projecten van onze partners. Voor de toekomst is het de vraag of het voldoende is om alleen vliegreizen te compenseren. Moeten we niet alle vervuilende activiteiten compenseren of vervuilende activiteiten vermijden? Uiteraard heeft vermijden de voorkeur boven compenseren.
 
Doelen van de Groene GZB:
  • Bewustwording creëren bij kantoormedewerkers en partnerkerken wereldwijd van onze christelijke taak om zorg te dragen voor de schepping.
  • CO2 uitstoot door vliegreizen zo mogelijk compenseren.
  • Projecten ondersteunen van partners die zorg en herstel van de schepping promoten. 

Lees hier meer over de projecten van de Groene GZB.