Sprekers

Wie zijn de sprekers tijdens de GZB-dag?

 
Ds. Cees van Duijn is predikant in Delft. Eerder was hij predikant in onder andere Amsterdam en Gouda. 
Ds. Germán Suárez is predikant in Bogota, de hoofdstad van Colombia. Door de gewelddadige geschiedenis is Colombia een land met veel sociale problemen. Veel mensen leven in sloppenwijken. Ds. Germán biedt kinderen hier een veilige plek! Hij heeft enkele naschoolse opvangcentra gestart waar allerlei activiteiten en maaltijden worden aangeboden. De kinderen horen er ook het Evangelie. Zo hoopt ds. Germán hen uit de negatieve spiraal van armoede en geweld te kunnen trekken. 
In veel Oost-Europese landen worden Roma’s met de nek aangekeken. Ook in Slowakije is dat zo. Maar de jonge pedagoge Zsuzska Tóth heeft juist voor deze groep mensen een groot hart. Vol overgave en tegen een minimaal inkomen heeft zij van werken onder Roma’s haar missie gemaakt. Ze ondersteunt hen met praktische hulp in hun vaak schrijnende situatie en vertelt hen het Evangelie. Zsuzska heeft het niet gemakkelijk. Omdat veel organisaties en zelfs kerken zich niet met Roma’s willen bemoeien, staan zij en haar team er grotendeels alleen voor. Maar Zsuzska gaat door.
Heleen van den Berg is vorig jaar uitgezonden naar Libanon. In dit land is een derde van de bevolking vluchteling, iets wat voor veel mensen erbarmelijke situaties oplevert. Na een intensieve taalstudie Arabisch in Jordanië, werkt Heleen nu bij het Philemon Project in Beiroet. Het project biedt een veilige opvang voor jonge vluchtelingenkinderen, maar begeleidt ook hun ouders bij het opvoeden. Zo draagt het Philemon Project bij aan liefdevolle gezinnen, zelfs in onzekere en moeilijke omstandigheden.
Jaap Haasnoot was jarenlang zendingswerker in Zuid-Soedan, waar hij lesgaf op een predikantenopleiding. Hij is nu regiocoördinator van de GZB in Oostelijk Afrika. Door het aanhoudende geweld zijn veel Zuid-Soedanezen (en ook de studenten van de predikantenopleiding) naar buurland Oeganda gevlucht. Hier wonen zij in vluchtelingenkampen. Het bijzondere is dat de predikantenopleiding in Noord-Oeganda wordt voortgezet. Jaap bezoekt de vluchtelingenkampen geregeld en heeft ook nog veel contact met mensen uit Zuid-Soedan.