Presentaties

Wie zijn beschikbaar?

Zendingswerkers met verlof willen graag hun ervaringen met u delen. U kunt hen bijvoorbeeld uitnodigen voor een presentatie tijdens een gemeenteavond of op school, club, catecheseavond of ouderenmiddag. Daarnaast zijn er ook nog een aantal personen die het hele jaar door beschikbaar zijn voor een presentatie.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Anneke Kardol, e-mail akardol@gzb.nl of
tel. 0343-512444.

 

Naam
 
Functie/taak Presentatieperiode
Willem-Jan de Wit Docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo (ETSC) 
https://wjdw.nl/ 
digitale presentaties
10 juni - 12 september 2021
Leendert en Nelleke Wolters Werken bij de Tsjechische Evangelische Alliantie aan verschillende projecten en zijn actief in kerkplanting, via Network Praha, Tsjechië 
www.gzb.nl/woltersinpraag
27 juni - 30 juli 2021
Robert en Danja Duits Zij werken als fysiotherapeut en arts bij ABC Health Foundation - Albanië
www.gzb.nl/zorginalbanie 
27 juni - 11 juli 2021
Foka van de Beek Toeruster, Protestantse Kerken - Bulgarije
www.gzb.nl/fokavandebeek
3 - 17 oktober 2021
Rik en Caroline Mager Discipelschapstrainingen voor kerkleiders en evangelisten (Rik) en orthopedagogiek (Caroline) - Rwanda
www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde
16 - 30 oktober 2021
Gerlinde* Palliatieve zorg voor daklozen - Centraal-Azië 9 - 23 januari 2022
     
Marieke Stolk Engelse les Escolinha, meegelopen bij gezondheidsprogramma, lesgegeven aan de kinderen van de familie Oudshoorn - Mozambique het hele jaar door
Jetty* Medisch werk - Zuidoost Azië het hele jaar door
Nico Oudshoorn Arts, medisch werk (o.a. in Malawi) het hele jaar door
Leny Middelkoop-Poot Training verpleegkundigen, Kenia het hele jaar door

* In sommige landen ligt zendingswerk gevoelig. Het is daarom beter om niet in alle gevallen de volledige naam en het land te vermelden.