Presentaties

Wie zijn beschikbaar?

Zendingswerkers met verlof willen graag hun ervaringen met u delen. U kunt hen bijvoorbeeld uitnodigen voor een presentatie tijdens een gemeenteavond of op school, club, catecheseavond of ouderenmiddag. Daarnaast zijn er ook nog een aantal personen die het hele jaar door beschikbaar zijn voor een presentatie.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Anneke Kardol, e-mail akardol@gzb.nl of tel. 0343-701010.

 

Naam
 
Functie/taak Voorlichtingsperiode
Machiel en Erika Kommers Missionair-diaconaal toerusters, Mexico 16 - 29 september
Iljo de Keijzer Theologisch directeur bijbelschool, Filipijnen 22 september -
6 oktober
Marleen en Martin 't Hart Werkzaam voor de Anglicaanse kerk, delen kennis en ervaring van IT en onderwijs, Rwanda 23 september -
7 oktober
Albert Groothedde Israëlconsulent, Centrum voor Israëlstudies.
Voor meer informatie of voor het reserveren van een lezing kunt u contact opnemen met het secretariaat van het CIS: info@hetcis.nl of 0318-696577, Annemieke Steitner
3 - 11 november
Gerrit en Jorine van Dijk Gemeentestichters - Rostock Evershagen, Noordoost Duitsland 2 - 20 januari 2019
Willem-Henri en Ditteke den Hartog Willem-Henri is GZB-regiocoördinator voor Zuidelijk Afrika. en parttime docent voor de CCAP (presbyteriaanse kerk). Ditteke is programmaleider voor de GZB, Malawi 3 - 16 maart 2019
Rieneke en Gert vande Pol Rieneke is verpleegkundige palliatieve zorg en Gert is bijbelstudiecoördinator, zij zijn in dienst van de Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika (CCAP), Malawi 31 maart - 14 april 2019
Leendert en Nelleke Wolters Werkzaam bij de Tsjechische Evangelische Alliantie en actief in kerkplanting, via Network Praha, Tsjechië 7 - 22 april 2019
Rik en Caroline Mager Rik werkt als theologisch trainer en Caroline als orthopedagoog voor de Anglicaanse kerk, Rwanda 6 - 20 mei 2019
     
Tjerk Visser Tjerk is toeruster van het Centrum voor Israëlstudies. Hij is beschikbaar voor voorlichting over o.m. de diaconale presentie in Israël. U kunt hem ook benaderen om mee te denken over de manier waarop de ontmoeting met Israël gestalte kan krijgen in uw gemeente. het hele jaar door
Marieke Stolk Engelse les Escolinha, meegelopen bij gezondheidsprogramma, lesgegeven aan de kinderen van de familie Oudshoorn - Mozambique het hele jaar door
Jetty* Medisch werk - Zuidoost Azië het hele jaar door

* In sommige landen ligt zendingswerk gevoelig. Het is daarom beter om niet in alle gevallen de volledige naam en het land te vermelden.