Presentaties

Wie zijn beschikbaar?

Zendingswerkers met verlof willen graag hun ervaringen met u delen. U kunt hen bijvoorbeeld uitnodigen voor een presentatie tijdens een gemeenteavond of op school, club, catecheseavond of ouderenmiddag. Daarnaast zijn er ook nog een aantal personen die het hele jaar door beschikbaar zijn voor een presentatie.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Anneke Kardol, e-mail akardol@gzb.nl of tel. 0343-701010.

 

Naam
 
Functie/taak Voorlichtingsperiode
Danny en Tabitha Schurink Diaconaal werkers, Slowakije
www.gzb.nl/hartvoorderoma
6 - 21 december 2019
4 - 25 januari 2020
Kees en Claudia Geluk Theologisch onderwijs en kinderwerk, Costa Rica
www.gzb.nl/puravida
9 - 22 december 2019
6 - 12 januari 2020
Gerrit en Jorine van Dijk Gemeentestichters, Rostock - Duitsland
www.gerritenjorine.nl
27 december 2019 -
5 januari 2020
Matthijs en Rosa Geluk Toerustingswerk, Peru
www.gzb.nl/gelukinperu
12 - 26 januari
Daan en Judith van der Kraan Theologisch docent en psychologe, Namibië
www.gzb.nl/daanenjudith 
26 januari - 9 februari
Cora en Antonie Treuren Diaconaal werkers, Colombia
www.gzb.nl/zendingswerker/antonie-en-cora-treuren 
2 - 16 februari
Simone* Opvangwerk, Centraal-Azië 1 - 14 maart
Mark en Corine Godeschalk Tropenarts en medisch adviseur, Congo
www.gzb.nl./zorgincongo 
18 - 24 april
11 - 17 mei
Joram en Daniëlle Oudshoorn Theologisch docent, Namibië
www.gzb.nl/oudshoorninafrika
10 - 23 mei
Peter en Jeannette de Groot Docent predikantenopleiding en gezondheidszorg, Zuid-Soedan / Noord-Oeganda
www.gzb.nl/zendingzuidsoedan 
18 mei - 1 juni
Janet van Middendorp Alfabetiseringswerk, Ethiopië
www.gzb.nl/janetvanmiddendorp
22 juni - 6 juli
     
Marieke Stolk Engelse les Escolinha, meegelopen bij gezondheidsprogramma, lesgegeven aan de kinderen van de familie Oudshoorn - Mozambique het hele jaar door
Jetty* Medisch werk - Zuidoost Azië het hele jaar door
Nico Oudshoorn Arts, medisch werk (o.a. in Malawi) het hele jaar door

* In sommige landen ligt zendingswerk gevoelig. Het is daarom beter om niet in alle gevallen de volledige naam en het land te vermelden.