Presentaties

Wie zijn beschikbaar?

Zendingswerkers met verlof willen graag hun ervaringen met u delen. U kunt hen bijvoorbeeld uitnodigen voor een presentatie tijdens een gemeenteavond of op school, club, catecheseavond of ouderenmiddag. Daarnaast zijn er ook nog een aantal personen die het hele jaar door beschikbaar zijn voor een presentatie.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Anneke Kardol, e-mail akardol@gzb.nl of
tel. 0343-512444.

 

Naam
 
Functie/taak Presentatieperiode
Foka van de Beek Toeruster, Protestantse Kerken - Bulgarije
www.gzb.nl/fokavandebeek
3 - 17 oktober 2021
Rik en Caroline Mager Discipelschapstrainingen voor kerkleiders en evangelisten (Rik) en orthopedagogiek (Caroline) - Rwanda
www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde
16 - 30 oktober 2021
Joram en Daniëlle Oudshoorn Joram is theologisch docent in dienst van Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS) - Namibië
www.gzb.nl/oudshoorninafrika
29 november -
11 december 2021
Gerrit en Jorine van Dijk Gemeentestichters, Rostock-Evershagen, Duitsland
www.gzb.nl/zendingswerkers/gerrit-en-jorine-van-dijk
2 - 17 januari 2022
Gerlinde* Palliatieve zorg voor daklozen - Centraal-Azië 9 - 23 januari 2022
Matthijs en Rosa Geluk Toerustingswerk Evangelische Presbyteriaanse Reformatorische Kerk (IEPRP) - Peru
www.gzb.nl/gelukinperu
10 - 23 januari 2022
Adré en Marja Lichtendonk Missionaire en diaconale toerusters - Protestantse Kerk - Bosnië
www.gzb.nl/adreenmarjainbosnie
15 - 28 januari 2022
Thomas en Cobi Roest Zendingswerk onder studenten in Mahasarakham - Thailand
www.gzb.nl/thomasencobi
6 - 20 februari 2022
     
Marieke Stolk Engelse les Escolinha, meegelopen bij gezondheidsprogramma, lesgegeven aan de kinderen van de familie Oudshoorn - Mozambique het hele jaar door
Jetty* Medisch werk - Zuidoost Azië het hele jaar door
Nico Oudshoorn Arts, medisch werk (o.a. in Malawi) het hele jaar door
Leny Middelkoop-Poot Training verpleegkundigen, Kenia het hele jaar door

* In sommige landen ligt zendingswerk gevoelig. Het is daarom beter om niet in alle gevallen de volledige naam en het land te vermelden.