Presentaties

Wie zijn beschikbaar?

Zendingswerkers met verlof willen graag hun ervaringen met u delen. U kunt hen bijvoorbeeld uitnodigen voor een presentatie tijdens een gemeenteavond of op school, club, catecheseavond of ouderenmiddag. Daarnaast zijn er ook nog een aantal personen die het hele jaar door beschikbaar zijn voor een presentatie.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Anneke Kardol, e-mail akardol@gzb.nl of tel. 0343-701010.

 

Naam
 
Functie/taak Voorlichtingsperiode
Albert Groothedde Israëlconsulent, Centrum voor Israëlstudies.
Voor meer informatie of voor het reserveren van een lezing kunt u contact opnemen met het secretariaat van het CIS: info@hetcis.nl of 0318-696577, Annemieke Steitner
3 - 11 november
Hans en Gerrie Kasbergen Hans biedt technische ondersteuning bij het bouwen van waterputten en Gerrie werkt mee aan de ontwikkeling van het onderwijs, Malawi 15 - 29 november
Aalt en Anneke Visser Aalt is werkzaam als docent zendingswetenschap aan het Murray Theological College en hij is missionair consultant. Anneke heeft een ondersteunende taak, Zimbabwe 26 november -
3 december
Gerrit en Jorine van Dijk Gemeentestichters - Rostock Evershagen, Noordoost Duitsland 2 - 20 januari 2019
Willem-Henri en Ditteke den Hartog Willem-Henri is GZB-regiocoördinator voor Zuidelijk Afrika. en parttime docent voor de CCAP (presbyteriaanse kerk). Ditteke is programmaleider voor de GZB, Malawi 3 - 16 maart 2019
Rieneke en Gert van de Pol Rieneke is verpleegkundige palliatieve zorg en Gert is bijbelstudiecoördinator, zij zijn in dienst van de Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika (CCAP), Malawi 31 maart - 14 april 2019
Leendert en Nelleke Wolters Werkzaam bij de Tsjechische Evangelische Alliantie en actief in kerkplanting, via Network Praha, Tsjechië 7 - 22 april 2019
Rik en Caroline Mager Rik werkt als theologisch trainer en Caroline als orthopedagoog voor de Anglicaanse kerk, Rwanda 6 - 20 mei 2019
     
Marieke Stolk Engelse les Escolinha, meegelopen bij gezondheidsprogramma, lesgegeven aan de kinderen van de familie Oudshoorn - Mozambique het hele jaar door
Jetty* Medisch werk - Zuidoost Azië het hele jaar door

* In sommige landen ligt zendingswerk gevoelig. Het is daarom beter om niet in alle gevallen de volledige naam en het land te vermelden.