Presentaties

Wie zijn beschikbaar?

Zendingswerkers met verlof willen graag hun ervaringen met u delen. U kunt hen bijvoorbeeld uitnodigen voor een presentatie tijdens een gemeenteavond of op school, club, catecheseavond of ouderenmiddag. Daarnaast zijn er ook nog een aantal personen die het hele jaar door beschikbaar zijn voor een presentatie.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Anneke Kardol, e-mail akardol@gzb.nl of tel. 0343-701010.

 

Naam
 
Functie/taak Voorlichtingsperiode
Jaap en Marieke* Teamleider werkers in de regio, Zuidoost-Azië 21 mei - 30 juni
Janet van Middendorp Betrokken bij alfabetiseringswerk en ontwikkeling van taal- en leesprogramma’s, Ethiopië 28 mei - 9 juni
Machiel en Erika Kommers Missionair-diaconaal toerusters, Mexico 16 - 29 september
Iljo de Keijzer Theologisch directeur bijbelschool, Filipijnen 22 september -
6 oktober
Marleen en Martin 't Hart Werkzaam voor de Anglicaanse kerk, delen kennis en ervaring van IT en onderwijs, Rwanda 23 september -
7 oktober
Gerrit en Jorine van Dijk Gemeentestichters - Rostock Evershagen, Noordoost Duitsland 2 - 20 januari 2019
Leendert en Nelleke Wolters Werkzaam bij de Tsjechische Evangelische Alliantie en actief in kerkplanting, via Network Praha, Tsjechië 7 - 22 april 2019
     
Tjerk Visser Tjerk is toeruster van het Centrum voor Israëlstudies. Hij is beschikbaar voor voorlichting over o.m. de diaconale presentie in Israël. U kunt hem ook benaderen om mee te denken over de manier waarop de ontmoeting met Israël gestalte kan krijgen in uw gemeente. het hele jaar door
Marieke Stolk Engelse les Escolinha, meegelopen bij gezondheidsprogramma, lesgegeven aan de kinderen van de familie Oudshoorn - Mozambique het hele jaar door
Jetty* Medisch werk - Zuidoost Azië het hele jaar door
Wilma* Discipel- en leiderschapstraining in de vervolgde kerk van Centraal-Azië het hele jaar door

* In sommige landen ligt zendingswerk gevoelig. Het is daarom beter om niet in alle gevallen de volledige naam en het land te vermelden.