Presentaties

Wie zijn beschikbaar?

Zendingswerkers met verlof willen graag hun ervaringen met u delen. U kunt hen bijvoorbeeld uitnodigen voor een presentatie tijdens een gemeenteavond of op school, club, catecheseavond of ouderenmiddag. Daarnaast zijn er ook nog een aantal personen die het hele jaar door beschikbaar zijn voor een presentatie.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Anneke Kardol, e-mail akardol@gzb.nl of tel. 0343-701010.

 

Naam
 
Functie/taak Voorlichtingsperiode
Nico en Jolanda Bontenbal Theologisch toeruster en verpleegkundige, Malawi 21 januari -
17 februari
Willem-Henri en Ditteke den Hartog Willem-Henri is GZB-regiocoördinator voor Zuidelijk Afrika. en parttime docent voor de CCAP (presbyteriaanse kerk). Ditteke is programmaleider voor de GZB, Malawi 3 - 16 maart
Albert Groothedde Israëlconsulent Centrum voor Israëlstudies. Voor meer informatie of voor het reserveren van een lezing kunt u contact opnemen met het secretariaat van het CIS: info@hetcis.nl of 0318-696577 27 maart - 5 april
Rieneke en Gert van de Pol Rieneke is verpleegkundige palliatieve zorg en Gert is bijbelstudiecoördinator, zij zijn in dienst van de Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika (CCAP), Malawi 31 maart - 14 april
Sijmen en Annelies den Hartog Gemeentestichters, Thailand 1 - 14 april
Leendert en Nelleke Wolters Werkzaam bij de Tsjechische Evangelische Alliantie en actief in kerkplanting, via Network Praha, Tsjechië 7 - 22 april
Rik en Caroline Mager Rik werkt als theologisch trainer en Caroline als orthopedagoog voor de Anglicaanse kerk, Rwanda 6 - 20 mei
Willem en Joanne Folmer Artsen, Noordoost-Congo 13 - 26 mei
Danja Duits Arts, Albanië | ABC Health Foundation 13 - 20 mei
Willem-Jan de Wit Docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie
aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo, Egypte
19 mei - 6 juni
Reinout en Arenda van Heiningen Gemeentestichters, Isaan - Thailand 15 - 29 augsutus
Gerard en Janneke de Wit Gemeentestichters, Schwerin - Duitsland 29 september -
10 oktober
     
Marieke Stolk Engelse les Escolinha, meegelopen bij gezondheidsprogramma, lesgegeven aan de kinderen van de familie Oudshoorn - Mozambique het hele jaar door
Jetty* Medisch werk - Zuidoost Azië het hele jaar door
Nico Oudshoorn Arts, medisch werk (o.a. in Malawi) het hele jaar door

* In sommige landen ligt zendingswerk gevoelig. Het is daarom beter om niet in alle gevallen de volledige naam en het land te vermelden.