Projectstand: € 2000,-

Streefbedrag: € 9400,-

Malawi: Programma voor gemeenteopbouw

De Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika (CCAP) is met ruim 2,5 miljoen leden de grootst kerk van Malawi. De meeste Malawiërs zijn christen, er is een sterk geloof in Gods trouw en voorzienigheid. Er is echter ook vaak een groot gebrek aan Bijbelkennis. Veel mensen hebben niet eens een Bijbel. Ook is er nog veel bijgeloof. En er zijn veel te weinig geschoolde predikanten. De Livingstonia synode van de CCAP zoekt samen met de GZB naar wegen om te komen tot versterking van Bijbelkennis en geestelijke groei in de ongeveer 120 gemeenten van deze synode. Er is een programma opgesteld voor gemeente-opbouw, waarbij zendingswerker Martijn van den Boogaart een belangrijke ondersteunende rol heeft gepeeld.

Inmiddels is er al veel gebeurd. Er zijn bijbelstudieleiders getraind en op veel plaatsen komen gemeenteleden bij elkaar om samen de Bijbel te bestuderen.

Martijn vertelt over een bezoek aan een plattelandsgemeente: “Na de kennismaking gaat de groep van start. Het thema is ‘God vergeeft’ naar aanleiding van 1 Johannes 2. Na een lied en gebed gaan de Bijbels open. De leidster van de kring geeft instructie: mensen zonder Bijbel gaan bij iemand zitten die er wel één heeft. Wie niet kan lezen uiteraard ook. Dan zien we groepjes van 3 of 4 mensen het Bijbelgedeelte lezen. Een meisje van de middelbare school leest voor aan een oma. Een mooi, indrukwekkend beeld.
Ondertussen vraag ik aan Sylvester (scriba) hoeveel gemeenteleden in zijn wijk een Bijbel hebben. ‘Negen’, zegt hij. ‘En hoeveel mensen zijn er?’ ‘56.’ 9 Bijbels voor 56 mensen. En van die 56 zijn er nu zo’n twintig à dertig op de Bijbelkring. Ik vertel dat ik gisteren een vergelijkbaar verhaal hoorde van een andere gemeente van onze kerk: 159 Bijbels voor 1.500 mensen.”

Nadat Grace eerder een training volgde geeft ze nu leiding aan de Bijbelstudie. Ze ziet verschil tussen de situatie voor deze Bijbelstudiemethode en erna. Eerst was er geen interesse in de Bijbel, nu wordt er inhoudelijk gepraat. Mensen gaan zelf met de Bijbel aan de slag. Zo gaat de Bijbel open voor alle mensen van de gemeente. Ze ziet ook veranderingen in het leven van mensen. Vroeger hadden ze allerlei excuses om niet naar de kerk te gaan. Nu is de ontmoeting met elkaar erg belangrijk. Ze zegt: 'Onze mensen moeten God leren kennen. Ik wil me daarvoor inzetten en God helpt me daarmee.'

Naast het trainen van bijbelstudieleiders, wordt er ook gezocht naar wegen om zoveel mogelijk Bijbels te verspreiden, wordt er gewerkt aan de liturgie en worden gemeenten geadviseerd bij het opzetten van een eigen strategisch plan. Door uw bijdrage aan het programma voor gemeente-opbouw investeert u in de kerk in Malawi.

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project MW.1.100.
 

Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.