Projectstand: € 813,-

Streefbedrag: € 4500,-

Malawi: Een Bijbel in je eigen taal

De afgelopen jaren hebben Ilse Visser en haar team hard gewerkt aan de vertaling van de Bijbel in het Ellomwe, een taal die door 900.000 mensen in Malawi wordt gesproken. Het Nieuwe Testament is al een paar jaar in omloop; er is hard gewerkt aan de afronding van het Oude Testament.

Ilse: “In 2018 is de laatste hand gelegd aan een aantal oudtestamentische boeken, zodat de hele vertaling eind december gereed kwam. In de zomer van 2019 volgt de publicatie." 

Inmiddels zijn er op verschillende plaatsen bijbelstudiegroepen gestart.
Ilse: “Tijdens de bijeenkomsten gaan mensen echt aan de slag met de Bijbel in hun eigen taal. Aan de ene kant wordt achtergrondinformatie bestudeerd om zo de Bijbelse teksten beter te begrijpen. Aan de andere kant is er volop ruimte om door te praten over hoe die teksten van betekenis kunnen zijn in het leven van elke dag.”

Men is al erg blij met een Nieuwe Testament in de eigen taal, maar wat
zal het een mooi moment zijn als straks de hele Bijbel in het Ellomwe beschikbaar is! Draagt u daar aan bij?

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project MW.2.100.

De eerste Bijbels in het Ellomwe

Op 4 oktober 2014 was het zover: het eerste exemplaar van het Nieuwe Testament werd officieel overhandigd aan de Ellomwebevolking overhandigd. Wat een bijzonder moment!