Projectstand: € 642,-

Streefbedrag: € 18800,-

Rwanda: Training van predikanten en jonge kerkleiders in Kigali

De Anglicaanse kerk wil sterk missionair aanwezig zijn in Rwanda. Daarvoor wil ze predikanten en jonge kerkleiders opleiden en toerusten.

Missionair aanwezig zijn in de samenleving, kan niet zonder sterke leiders die het Evangelie op een inspirerende manier kunnen doorgeven. Vooral het bereiken van jongeren staat hoog op de agenda. Op verschillende manieren worden leiders en gemeenten daarom getraind om het Evangelie op een krachtige manier door te geven.

  • Een groep jonge mensen (onder de 35 jaar) krijgt de gelegenheid om theologie op universitair niveau te studeren. Dit is nodig, want de regering stelt steeds meer eisen aan de opleiding van predikanten. Daarnaast zullen in de regio Kigali 24 van de 66 predikanten met pensioen gaan, dus is het extra belangrijk dat er een nieuwe groep predikanten klaar staat. Tijdens hun opleiding worden deze studenten volop ingeschakeld in het ontwikkelen van jeugdvriendelijke gemeenten.
  • Plaatselijke dominees en catecheten worden via het speciale Veritas-programma getraind. Naast meer kennis van de Bijbel gaat het hierin ook om praktische vaardigheden om leiding te geven aan een gemeente.
  • Voor lokale gemeenten zijn er speciale Bijbelstudieprogramma’s waarin gemeenteleden kunnen groeien in persoonlijk geloof. Ook jongeren doen hierin volop mee. 
  • Verder worden er ook speciale activiteiten georganiseerd waarbij jongeren en ouderen worden getraind in getuige-zijn in woord en daad (‘disciple making’).


Mensen worden in dit project niet alleen getraind. Ook organiseert het departement ‘Training & Evangelisatie’ activiteiten en evenementen waarbij het  Evangelie concreet wordt gedeeld. Dit gebeurt zelfs in gevangenissen en ziekenhuizen!

Door onze bijdrage aan het werk van de afdeling 'Training & Evangelisatie' investeren we in de kerk in Rwanda. Helpt u mee? Hoe kunt u helpen? 

  • Voor € 250,- kan een student een aanvullende beurs krijgen en theologie studeren aan de universiteit.
  • Voor € 15,- kan een kerkleider een Veritas-module volgen.
  • Voor € 1,- kan een gemeentelid deelnemen aan een Bijbelstudiegroep. 


Een gift voor dit project is welkom op IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project RW.1.100.


Meer informatie over de projecten in Rwanda is te vinden op de programmapagina van Rwanda.