Projectstand: € 213,-

Streefbedrag: € 10350,-

Zimbabwe: Verbetering theologisch onderwijs

Het Murray Theological College is de predikantenopleiding van de Hervormde Kerk van Zimbabwe. Namens de GZB werkt ds. Aalt Visser als docent Zendingswetenschap aan deze opleiding. Graag willen we investeren in de kwaliteit van het onderwijs aan deze theologische opleiding. We willen een bijdrage leveren voor boeken voor de bibliotheek en voor de studenten en het salaris van een docent. Ook wordt het levensonderhoud en de  huisvestingskosten van de 30 studenten betaald.

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ZW.1.100.