Projectstand: € 125,-

Streefbedrag: € 11800,-

Zimbabwe: Theologisch toerustingsprogramma

Er is een groot gebrek aan predikanten in Zimbabwe. Veel werk komt daarom neer op ouderlingen en andere leidinggevenden in de gemeenten. Zij hebben over het algemeen weinig Bijbelkennis. De kerk organiseert daarom overal in het land theologische toerustingscursussen (TEE). Ieder jaar zijn er zo’n 400 deelnemers aan de cursussen. Het programma voorziet in een grote behoefte en wordt ook gezegend: nieuwe gemeenten zijn gesticht en in bestaande gemeenten wordt het geestelijk leven van de deelnemers verdiept. Het TEE-werk is tot grote zegen voor heel de kerk!

Ds. Chauruka: “Ik zie een grote verandering bij de deelnemers aan de cursussen. Ze zijn erg positief en dragen veel meer bij aan allerlei kerkelijke activiteiten.”

Dhr. Muungani: “Ik was altijd druk aan het discussiëren. Nu weet ik dat een leidinggevende nederig moet zijn en zich moet laten leiden door het Woord van God.”

Door uw steun aan dit mooie werk investeert u in de kerk in Zimbabwe!

Wilt u meer weten of Zimbabwe of het theologisch onderwijs? Luister dan hier naar het interview met Willem-Henri en Ditteke den Hartog voor Metterdaad Radio.

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ZW.1.101.

Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.Feestelijke afsluiting van een TEE-cursus: