Projectstand: € 2879,-

Streefbedrag: € 29400,-

Indonesië: Toerusting kleine gemeenten op Sulawesi

De Indonesische Protestantse Kerk van Luwu (GPIL) op het eiland Sulawesi (Indonesië) heeft het niet gemakkelijk: het is een kleine kerk in een wereld waar de islam dominant aanwezig is. De afgelopen jaren heeft de GZB fors in de GPIL geïnvesteerd, zodat zij weer een vitale kerk wordt die relevant is voor de samenleving.
 
De GPIL bestaat uit een kleine 20 duizend mensen, verdeeld over 118 gemeenten. De meeste gemeenten bevinden zich op het (arme) platteland of in de bergen. De GPIL wordt gediend door ongeveer 50 predikanten. Ook ouderlingen moeten dus preken, terwijl zij niet echt hoogopgeleid zijn. De gemeenten van de GPIL zijn klein en hebben het moeilijk. De vragen die hen bezig houden zijn bijv. ‘Hoe kunnen we missionair zijn, nu de radicale Islam eerder terrein wint, dan verliest?’
 
Ds. Laurens Jan Vogelaar is als toerustingspredikant uitgezonden om in samenwerking met de GPIL een trainingsprogramma te ontwikkelen en uit te voeren om de lokale gemeenten te versterken in hun missionaire en diaconale rol. Veel leiders zijn inmiddels enthousiast. Ze willen graag een bijdrage leveren aan de opbouw van hun gemeenten en verlangen ernaar te worden opgeleid.
 
Het trainingsprogramma wordt ontwikkeld samen met leiders van de verschillende doelgroepen binnen de lokale gemeenten. Interactief, bijbelgetrouw, concreet en toegespitst op de lokale context en problemen binnen de GPIL. In 10 verschillende regio’s worden lokale teams op terugkerende basis getraind in het gebruik en de toepassing van het trainingsmateriaal, zodat zij het kunnen gaan toepassen in hun eigen omgeving. 

Het verhaal van... 
Het is de droom van ds. Priyo Basuki uit Indonesië dat de kleine gemeenten van de Protestantse Kerk van Luwu groeien in geloof. En daarvan in woorden en daden getuigen in hun omgeving. Een omgeving waar de meeste mensen moslim zijn Hij heeft daar veel voor over! Bijna elke week laat ds. Basuki zijn gezin voor een aantal dagen achter om met zendingswerker ds. Laurens Jan Vogelaar aan trainingsmateriaal te werken of om trainingen te geven. Alleen al om bij het synodekantoor in Palopo te komen, is hij drie uur onderweg. Dit alles naast zijn werk als gemeentepredikant. De gemeenten in geïsoleerd gebied, waar velen van de landbouw leven, hebben zijn hart. Naast een training over bijvoorbeeld preken, deelt hij ook zijn kennis over het verbeteren van de opbrengt van het land. Kennis opgedaan als predikant, die noodgedwongen ook boer is. Zijn drive? “Ik ben door God geroepen om te dienen.”

Wat kunt ú doen? 
  • Meegeven: voor € 25 kunnen drie ambtsdragers of leidinggevenden een training volgen met als doel dat hun gemeente groeit in geloof, hoop en liefde, in getuigenis en dienstbetoon richting de (moslim)naaste.
  • Word zendingsmaatje: leef, geef en bid voor € 10 per maand mee als zendingsmaatje van de familie Vogelaar
  • Bidden: Bid voor het werk van ds. Laurens Jan Vogelaar en ds. Priyo Basuki. Bid dat het toerustingsmateriaal dat zij samen met hun team ontwikkelen voor veel kerken in Indonesië tot zegen mag zijn.
Zomercollecte 2021
Download hier: zomercollectefolder | Kerkbladbericht | PowerPoint | PowerPoint Tikkie | Tikkie

De GZB wil ook de komende jaren graag investeren in de Indonesische Protestantse Kerk van Luwu. Helpt u mee? Dat kan door een gift over te maken naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 o.v.v. project ID.1.111, via de doneerknop op deze pagina of via Tikkie. 
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.


Training met jongeren over getuigen