Projectstand: € 60,-

Streefbedrag: € 29400,-

Downloads

Indonesië: Toerusting kleine gemeenten op Sulawesi

De Indonesische Protestantse Kerk van Luwu (GPIL) op het eiland Sulawesi (Indonesië) heeft het niet gemakkelijk: het is een kleine kerk in een wereld waar de islam dominant aanwezig is. De afgelopen jaren heeft de GZB fors in de GPIL geïnvesteerd, zodat zij weer een vitale kerk wordt die relevant is voor de samenleving.
 
De GPIL bestaat uit een kleine 20 duizend mensen, verdeeld over 118 gemeenten. De meeste gemeenten bevinden zich op het (arme) platteland of in de bergen. De GPIL wordt gediend door ongeveer 50 predikanten. Ook ouderlingen moeten dus preken, terwijl zij niet echt hoogopgeleid zijn. De gemeenten van de GPIL zijn klein en hebben het moeilijk. De vragen die hen bezig houden zijn bijv. ‘Hoe kunnen we missionair zijn, nu de radicale Islam eerder terrein wint, dan verliest?’
 
Ds. Laurens Jan Vogelaar is als toerustingspredikant uitgezonden om in samenwerking met de GPIL een trainingsprogramma te ontwikkelen en uit te voeren om de lokale gemeenten te versterken in hun missionaire en diaconale rol. Veel leiders zijn inmiddels enthousiast. Ze willen graag een bijdrage leveren aan de opbouw van hun gemeenten en verlangen ernaar te worden opgeleid.
 
Het trainingsprogramma wordt ontwikkeld samen met leiders van de verschillende doelgroepen binnen de lokale gemeenten. Interactief, bijbelgetrouw, concreet en toegespitst op de lokale context en problemen binnen de GPIL. In 10 verschillende regio’s worden lokale teams op terugkerende basis getraind in het gebruik en de toepassing van het trainingsmateriaal, zodat zij het kunnen gaan toepassen in hun eigen omgeving. 
 
De GZB wil ook de komende jaren graag investeren in de Indonesische Protestantse Kerk van Luwu. Helpt u mee? Dat kan door een gift over te maken naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 o.v.v. project ID.1.111 of via de doneerknop hiernaast.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.


Training met jongeren over getuigen