Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 0,-

Nepal: Studiebeurs voor 5 studenten aan de Bijbelschool in Kathmandu

Binnen de nog jonge maar groeiende kerk van Nepal is er grote behoefte aan voorgangers en kerkelijk werkers met meer Bijbelkennis.

Nepal is een prachtig maar ook erg arm land. Ongeveer 30% van de mensen leeft onder de armoedegrens, en een nog groter deel leeft op of maar nét boven die grens. De meeste mensen in Nepal zijn hindoe of boeddhist, ongeveer 3% is christen. Maar de kerk in Nepal groeit snel; er zijn nu ruim 7000 grote en kleine gemeentes en dat aantal neemt nog steeds toe. Er is dan ook grote behoefte aan voorgangers en kerkelijk werkers met meer Bijbelkennis. Er zijn gelukkig veel jonge christenen, zoals Manisha, die hart voor hun kerk hebben en graag de 3-jarige theologische opleiding aan het Reformed and Presbyterian Seminary willen volgen om daarna voorganger, kerkelijk werker, evangelist of kerkplanter te worden. In totaal zijn er zo'n 65 studenten, een deel daarvan loopt stage in een gemeente.

De studie incl. kost en inwoning kost ongeveer € 100,- per maand. Voor veel studenten op het seminarie is deze studie zonder studiebeurs financieel niet mogelijk. Omdat wij geloven dat iedereen hier moet kunnen studeren, stelt de GZB dit jaar voor vijf studenten van het seminarie een studiebeurs beschikbaar. Hiermee kunnen ze schoolgeld, studiemateriaal en kost en inwoning betalen. 
Ook dragen we bij aan de lopende kosten van het seminarie zelf, zoals huur, lesmateriaal en boeken voor de bibliotheek. De school krijgt geen enkele overheidsbijdrage en kan alles met moeite zelf bekostigen. Ook hier dragen we graag ons steentje bij. 
We geloven dat dit een goede investering is in de opbouw van Gods kerk in Nepal.
 
Het verhaal van…
Manisha Rokka studeert sinds 2017 aan de Bijbelschool in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Ze is geboren en opgegroeid in Kolti, een plaats gelegen in een afgelegen regio in West-Nepal, ruim 400 kilometer van Kathmandu. Ze kon altijd al goed leren en studeerde ook Engels. Manisha en haar familie zijn in 2012 christen geworden, als één van de weinigen in hun dorp. Door hun dorpsgenoten, die bijna allemaal hindoe zijn, worden ze in allerlei opzichten achtergesteld en gediscrimineerd. Tot hun grote vreugde werd er in januari 2017 een kerk gesticht in Kolti. Sindsdien zijn meerdere dorpsgenoten tot geloof gekomen en zijn er al 40 nieuwe gelovigen gedoopt!
Maar net als in veel andere jonge kerken in Nepal hebben de leidinggevenden helaas geen enkele bijbeltraining gevolgd. Manisha wil dit graag veranderen en zich inzetten voor het trainen van kerkleiders op het gebied van bijbel- en theologische kennis in haar omgeving. Daarom zit ze nu zelf op het seminarie in Kathmandu. Ver weg van haar familie en haar dorp, maar met een prachtig doel voor ogen voor Gods kerk.
 
Hoe kunt u helpen?
Met € 100 steunt u een maand lang de kosten voor 1 student. Per jaar is per student € 1.200 nodig.

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project NE.1.103. 
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.


In mei studeerden er 12 studenten af. "Het was een dag van vreugde en feest, als een boer die zich verheugt over de oogst." U leest het in de nieuwsbrief die u hier kunt downloaden.

Zie hier voor meer informatie over het GZB-programma en de projecten in Nepal.